Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Evoluţia şi controlul astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară


Autor: Selevestru Rodica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Svetlana Şciuca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

astm bronşic, elevi, factori de risc, controlul astmului, IgA secretorii

Adnotare

Teza de doctor în medicină, Chişinău, 2010. Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografia din 303 surse, 117 pagini text de bază, 17 tabele, 43 figuri şi 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 30 lucrări ştiinţifice (6 fără coautori, 10 articole în reviste recenzate).

Domeniul de studiu: pediatrie. Scopul studiului: evaluarea particularităţilor clinice şi paraclinice ale astmului bronşic la elevii din diferite condiţii ocupaţionale şi rezidenţiale pentru optimizarea controlului maladiei.

Obiectivele: studierea nivelului morbidităţii prin astm bronşic la elevii claselor I-IV în municipiu; evaluarea factorilor de risc ai astmului bronşic la elevi; aprecierea indicilor funcţionali respiratori, indicilor sistemului imun umoral şi mecanismelor alergice la copiii cu astm din diferite condiţii igienice; aprecierea eficacităţii programului de recuperare imunologică a copiilor cu astm; monitorizarea clinico-funcţională a evoluţiei şi controlului astmului bronşic la elevi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul efectuat a permis aprecierea impactului condiţiilor ocupaţionale şi rezidenţiale nefavorabile asupra evoluţiei astmului bronşic la elevii de vârsta şcolară. A fost evaluat riscul factorilor predispozanţi familiali, personali ai elevilor cu astm, efectuat în funcţie de gender, vârstă şi de severitatea maladiei. Investigaţiile funcţionale, imunologice efectuate în studiu au permis aprecierea dereglărilor funcţionale respiratorii şi a modificărilor imunologice locale la elevii cu astm bronşic în funcţie de condiţiile rezidenţiale nefavorabile. A fost demonstrată prezenţa mecanismelor imunopatologice, prin insuficienţa funcţională a reactivităţii nespecifice condiţionate de influenţele nefaste ale nocivităţilor ambiante rezidenţiale. A fost confirmat fenotipul clinic al astmului bronşic la elevi în funcţie de vârstă şi severitatea maladiei.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea contribuie la dezvoltarea metodologiei complexe de studiere şi analiză a problemelor de diagnostic, etiopatogenie, profilaxie şi tratament al astmului bronşic la copii în relaţie cu condiţiile mediului ocupaţional şi rezidenţial, concordându-se cu principiile de cercetare internaţionale în domeniu.

Valoarea aplicativă a studiului. S-a evidenţiat corelaţia dintre morbiditatea prin astm şi factorii de risc, ceea ce a stat la baza estimării riscului de îmbolnăvire a copiilor. În baza rezultatelor obţinute s-a format un algoritm etapizat şi bine structurat pentru evidenţierea activă, depistarea factorilor de risc, aprecierea dereglărilor funcţionale respiratorii, alergologice şi imunologice la copiii cu astm.

Rezultatele ştiinţifice sunt implementate în procesul didactic al studenţilor, rezidenţilor; măsurile elaborate conform recomandărilor metodice contribuie la perfectarea normativelor regulamentului sanitaro-igienic local în instituţii preuniversitare şi la perfectarea conduitei de diagnostic şi tratament în astmul bronşic pediatric în asistenţa medicală primară.

Cuprins


1. EVALUAREA PROBLEMELOR ACTUALE ALE ASTMULUI BRONŞIC LA COPIII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ (reviu bibliografic)
 • 1.1 Concepţii contemporane ale morbidităţii astmului bronşic la copii
 • 1.2 Factorii de risc, ca obiective primordiale în profilaxia astmului bronşic la copii
 • 1.3 Rolul factorilor de risc exogeni în dezvoltarea astmului bronşic la elevi
 • 1.4 Particularităţile stării de sănătate în vârsta şcolară la copiii cu astm bronşic
 • 1.5 Fenotipul astmului bronşic la copii
 • 1.6 Controlul astmului bronşic la copii
 • 1.7 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1 Metodologia selectării materialului de studiu
 • 2.2 Metodologia prelucrării statistice a rezultatelor
 • 2.3 Metode funcţionale de diagnostic utilizate în cadrul studiului
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. REPERE EPIDEMIOLOGICE ŞI EVOLUAREA FACTORILOR DE RISC LA ELEVII CU ASTM BRONŞIC
 • 3.1 Simptomatologia respiratorie la elevii intervievaţi
 • 3.2 Aprecierea importanţei metodelor de depistare activă a elevilor cu astm bronşic
 • 3.3 Secvenţe epidemiologice ale astmului bronşic la copiii de vârstă şcolară
 • 3.4 Aprecierea impactului factorilor igienici ocupaţionali şi habituali asupra elevilor
 • 3.5 Estimarea factorilor de risc la elevii cu astm bronşic
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI PARACLINICE ÎN ASTMUL BRONŞIC LA COPIII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎN CORELAŢIE CU FACTORII HABITUALI
 • 4.1 Caracteristica funcţiei respiratorie la copiii cu astm
 • 4.2 Manifestările imunopatologice alergice la elevii cu astm bronşic
 • 4.3 Fenotipul astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară
 • 4.4 Rolul infecţiilor respiratorii la elevii cu astm bronşic
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

5. ASPECTE ALE EVOLUŢIEI ŞI CONTROLULUI ASTMULUI BRONŞIC LA ELEVII DE VÂRSTA ŞCOLARĂ
 • 5.1 Particularităţi clinice ale evoluţiei astmului bronşic la elevi
 • 5.2 Controlul astmului bronşic la elevii din diferite condiţii habituale
 • 5.3 Algoritmul de management al astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5