Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Tratamentul incontinenţei urinare de efort asociată cu prolaps genital


Autor: Feghiu Gheorghe
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Adrian Tănase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

prolaps genital, incontinenţă urinară de efort, procedeu chirurgical, traumatism obstetrical, uretrocistopexie

Adnotare

Lucrarea afost elaborată în secţia Ginecologie a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”. Teza este expusă pe 131 pagini de text dactilografiat, include 17 tabele şi 31 figuri, constă din introducere şi 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, include 271 de referinţe, 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului a vizat elaborarea unui procedeu chirurgical de restabilire a continenţei urinare la pacientele cu IUE asociată prolapsului genital. Obiectivele au fost: studierea prevalnţei IUE la pacientele cu prolaps; evaluarea comparativă a rezultatelor tratamentului chirugical al IUE prin diferite procedee chirurgicale. Studiul realizat în perioada anilor 1993-2006 a inclus 516 paciente cu prolaps genital.

Noutatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică a cercetării constau în elaborarea unui algoritm de diagnostic şi tratament al IUE de efort la pacientele cu prolaps genital. Pacientele cu IUE tip I (în număr de 141) - tratament chirurgical prin procedeele Stoeckel şi Kelly. Pentru tipul II de IUE au fost utilizate: 1) Procedeul Pereyra (1982) – 25 paciente, 2) Uretrocistopexie retropubiană cu utilizare de lambou din peretele vaginal (metodă propusă de autor) – 25 paciente şi 3) Colpo- sau cervicopexie la aponevroza drepţilor abdominali (6 paciente cu prolaps posthisterectomie). La pacientele cu IUE tip III au fost utilizate diverse procedee „Sling” puburetral cu plasă din polipropilenă (17 cazuri).

Evaluarea rezultatelor postoperatorii la interval de 3 ani după intervenţie a demonstrat: 1) Procedeele Stoeckel şi Kelly (141 de paciente) - eficienţa 77,4%; 2) Procedeul Pereyra efectuat la 25 paciente - eficienţă 80% cazuri; 3) Uretrocistopexia retropubiană cu utilizare de lambou din peretele vaginal anterior, (25 paciente) - eficienţă de 88%; 4) Colpo- sau cervicopexia retropubiană la aponevroza drepţilor abdominali cu plasă sau fire din polipropilenă (6 paciente) – eficienţă 83,4%; 5) Procedeele de tip „Sling” puburetral cu plasă din polipropilenă (17 paciente cu IUE tip III) - eficienţă 82,4%. Cercetarea prezintă valoare aplicativă semnificativă, datorită rezultatelor comparabil mai înalte versus procedeul Pereyra (1982).

Algoritmul de diagnostic şi procedeul chirurgical propuse de autor au fost implementate în practica medicală a mai multor IMSP din Republica Moldova, demonstrând eficienţa înaltă, ceea ce permite ca ea să fie recomandată drept procedeu de elecţie în tratamentul IUE tip II asociată cu cistocel voluminos.

Cuprins


1. PROLAPSUL GENITAL ŞI INCONTINENŢA URINARĂ
 • 1.1. Aspecte etiopatogenice ale prolapsului genital şi incontinenţei urinare
 • 1.2. Morfologia funcţională şi fiziologia mecanismului continenţei urinare la femeie
 • 1.3. Metode de investigare şi diagnostic ale pacientelor cu incontinenţă urinară
 • 1.4. Clasificarea prolapsului genital şi a incontinenţei urinare
 • 1.5. Metode contemporane de tratament ale incontinenţei urinare de efort
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGAŢII
 • 2.1. Metode de investigaţii
 • 2.2. Metode de evaluare statistică a rezultatelor

3. DIAGNOSTICUL INCONTINENŢEI URINARE DE EFORT LA PACIENTELE CU PROLAPS GENITAL
 • 3.1. Caracteristica eşantionului general de studiu
 • 3.2. Particularităţile clinice ale pacientelor cu incontinenţă urinară
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL INCONTENENŢEI URINARE ASOCIATE CU PROLAPS GENITAL ŞI EVALUAREA REZULTATELOR POSTOPERATORII
 • 4.1. Caracteristica generală a grupelor de studiu
 • 4.2. Conduita postoperatorie a pacientelor cu incontinenţă urinară asociată cu prolaps genital
 • 4.3. Evaluarea rezultatelor postoperatorii tardive
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4