Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Cercetarea procesului de uscare a strugurilor de soiuri apirene cu aplicarea curenţilor de frecvenţa supraânaltă


Autor: Netreba Natalia
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2010
Conducători ştiinţifici: Galina Dicusar
doctor
Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document3.70 Mb / în română
Adobe PDF document3.71 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

uscare, struguri apirene, convecţie, microunde, impuls, calitate, tehnică

Adnotare

Structura tezei: 154 pagini a textului (dintre care 125 de pagini – text de bază), 25 de figuri, 16 tabele, introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 189 de trimiteri, 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice, inclusiv a fost obţinut un brevet de invenţie, înregistrat în Republica Moldova. Cuvinte-cheie: uscare, struguri apirene, convecţie, microunde, impuls, calitate, tehnică.

Domeniul de cercetare: procese şi aparate în industria alimentară, uscarea fructelor.

Scopul: elaborarea procesului de uscare a strugurilor prin aplicarea curenţilor de frecvenţa supraînaltă. Sarcinile: studierea cineticii şi elaborarea modelului matematic al procesului; cercetarea influenţei uscării combinate asupra calităţii strugurilor uscaţi obţinuţi; elaborarea schemelor instalaţiilor pentru uscare a strugurilor prin metoda combinată.

Metodologia cercetării ştiinţifice: este aplicată teoria contemporană a schimbului de căldură şi masă intern în corpurile umede prin aplicarea izvorului de căldură intern. Sunt aplicate metodicile contemporane de determinare a indicilor fizico-chimici şi calitativi ai strugurilor.

Noutatea ştiinţifică: este dovedită ştiinţific perspectivitatea uscării combinate a strugurilor de soiuri apirene – convecţie + curenţii de frecvenţă supraânaltă. Sunt determinate regimurile tehnologice optime de uscare a strugurilor. Valoarea teoretică: a fost obţinut modelul matematic al procesului de uscarea combinată a strugurilor de soiuri apirene.

Valoarea practică: sunt propuse scheme ale uscatoarelor pentru struguri. Modelul matematic obţinut permite de a automatiza procesul de uscare. A fost obţinut brevetul de invenţie privind acest procedeu de uscare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: tehnologia obţinerii a strugurilor de soiuri apirene uscaţi prin metoda uscării combinate a fost încercată la întreprinderea Podgoreni SRL (Actul nr. 01 din 25 octombrie 2008).