Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se acordă gradul ştiinţific
Tehnica

Formula specialităţii
Procese şi aparate în industria alimentară este disciplina, care formează baza teoretică a tehnologiilor şi utilajului tehnologic din industria alimentară. Procese şi aparate ca disciplină, studiază legile fundamentale ale fenomenelor de transfer, de impuls, de căldură şi de masă; procesele elementare, care au loc la suprafaţa de separare a fazelor; mecanismul de transfer a substanţelor în produse alimentare în diferite operaţii ale tehnologiilor alimentare; proprietăţile fizico-chimice ale produsului alimentar; variaţia proprietăţilor fizico-chimice şi biochimice pe durata prelucrării; forţele motrice ale proceselor din industria alimentară, metodele de intensificare ale proceselor; principiile de optimizare a lucrului aparatelor; studierea proceselor noi de tratare a produselor alimentare şi elaborarea parametrilor optimali de efectuare a lor; elaborarea principiilor de construcţii a aparatelor noi pentru operaţii din industria alimentară; elaborarea procedeelor noi de tratare a produselor alimentare. Cercetările în domeniul proceselor şi aparatelor sunt efectuate utilizînd un ansamblu de metode generale: inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza, modelarea matematică şi fizică, statistica.

Sferele de cercetare
Procese şi Aparate în Industria Alimentară cercetează problemele şi fenomenele în procedeile de tratare şi conservare a produselor alimentare, aduce impact teoretic şi practic în calculile şi în elaborarea proceselor noi din diferite tehnologii alimentare.

Direcţiile principale sunt: