Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Sindromul metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice


Autor: Grib Livi
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document3.80 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sindrom metabolic, hipertensiune arterială, insulinorezistenţă, obezitate, hiperleptinemie, dislipidemie, hemostază, imunitate, Nebivolol, Moxonidină

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie din 268 titluri, 234 pagini de text de bază, 52 figuri, 61 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie.

Scopul: Studierea FR şi aspectelor clinico-hemodinamice, metabolice, reologice, imunologice şi postmenopauzale ale SM, unele implicaţii terapeutice.

Obiectivele lucrării: Aprecierea particularităţilor clinico-hemodinamice şi a FR, metabolismului glucidic şi IR, obezităţii şi rolului leptinei, spectrului lipidic şi apoproteinelor, metabolismului purinic, sistemului hemostazei, statutului imun, influentei postmenopauzei şi tratamentului de durată cu Nebivolol şi Moxonidină la pacienţii cu SM.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-a evaluat în ansamblu interrelaţiile metabolice, sistemului hemostazei şi statutului imun în etiopatogenia SM. A fost constatat rolul hiperleptinemiei şi leptinorezistenţei în obezitatea din SM. S-a estimat influenţa postmenopauzei la femei asupra componentelor SM. Au fost evidenţiate particularităţile acţiunii Nebivololului şi Moxonidinei în tratamentul HTA din SM.

Semnificaţia teoretică. În SM tulburările metabolice (glucidice, lipidice, leptinice, purinice) se asociază cu modificările sistemului hemostazei şi statutului imun. Contează nu numai prezenţa obezităţii, dar şi modalitatea de depunere a ţesutului adipos. Hiperleptinemia şi leptinorezistenţa fiind în relaţie directă cu gradul de obezitate, se pot implica în patogenia IR din SM.

Valoarea aplicativă a lucrării. Pentru aprecierea riscului cardiometabolic şi elementelor principale în patogenia SM este necesară determinarea nu numai indicii metabolismului, dar şi ai sistemului hemostazei, statutului imun şi leptinemia. Remediile simpatolitice de generaţia a III-a (Nebivololul şi Moxonidina) sunt indicate în tratamentul HTA din SM, reduc hiperactivitatea simpatică, pe lângă efectul bun antihipertensiv şi nu influenţează negativ metabolismul.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior implementate în activitatea curativă curentă a Institutului de Cardiologie, precum şi în activitatea didactică a catedrei de Cardiologie, Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, USMF „Nicolae Testemiţanu”.