Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 /

Teze, iulie 2010

Teze [29]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Republica Moldova în Comunitatea Statelor Independente (1991-2001) istorie 05.07.2010
07.00.01 - Istoria Moldovei (pe perioade)
D Studierea polimorfismului genelor F8 şi F9 la pacienţii cu hemofilie A şi B în Republica Moldova biologie 05.07.2010
03.00.15 - Genetică
D Compuse şi analitisme metaforice în italiana modernă (Tendinţe şi procese derivaţionale). filologie 05.07.2010
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Tematica memorială în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (muzica instrumentală) studiul artelor, culturologie 05.07.2010
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Dirijarea proprietăţilor de transport a nanostructurilor prin metodele ingineriei fononice fizică-matematică 05.07.2010
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase drept 05.07.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularităţi psihologice ale autoactualizării femeii de vârstă mijlocie psihologie 05.07.2010
19.00.01 - Psihologie generală
D Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei pedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Grefe tisulare în optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate medicină 05.07.2010
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
DH Hepatitele virale C, B şi D acute şi cronice. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice, evolutive şi de tratament medicină 05.07.2010
14.00.10 - Boli infecţioase
D Constituirea paradigmei pedagogiei sociale din perspectiva pedagogiei române interbelice pedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modele economico-matematice de funcţionare eficientă a întreprinderii pentru diverse situaţii decizionale economie 05.07.2010
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Eludarea însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice pedagogie 05.07.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii drept 05.07.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru samavolnicie drept 05.07.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Transformările redox-catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic în mediul acvatic chimie 05.07.2010
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Managementul activităţii funcţionarului public în administraţia locală din primărie economie 05.07.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Studiul şi aplicarea markerilor genetici la crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru agricultură 05.07.2010
06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
D Prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţiilor parţiale la copii şi adolescenţi medicină 05.07.2010
14.00.21 - Stomatologie
D Analiza moleculară a diferitelor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare biologie 05.07.2010
03.00.15 - Genetică
D Analiza moleculară a unor factori de transcripţie cu expresie diferenţiată în organele de reproducere la tomate biologie 05.07.2010
03.00.15 - Genetică
D Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului pedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă pedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dinamica constituirii bacteriocenozei tractului gastrointestinal la copii în perioada postnatală timpurie şi menţinerea ei la nivel sanogen biologie 05.07.2010
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
DH Funcţionarea poliparazitozelor la bovine (Bos taurus) în Republica Moldova (epidemiologie, diagnostic, modificări morfofiziologice, prejudiciu economic, profilaxie şi tratament)” biologie 05.07.2010
03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
D Imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical psihologie 05.07.2010
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Bursita infecţioasă aviară. Particularităţi epizootologice, formele de manifestare clinică, diagnosticul, măsurile de profilaxie şi combatere medicină veterinară 05.07.2010
16.00.03 - Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
D Scheme deterministe şi stohastice de soluţionare a problemelor extremale fizică-matematică 05.07.2010
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică pedagogie 05.07.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)