Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Eroul şi Universul în proza secolului al XX-lea


Autor: Cuşnir Jozefina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală şi comparată
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Rita (decedat) Kleiman
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

entuziast eroic, bufon carnavalesc, Univers, armonie, cronotop, arbor mundi, mit, corp grotesc, trickster, carnavalizare, catharsis comic, aluzie, reminiscenţă, metonimie, constantă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 344 titluri, 1 anexă, 149 pagini de text de bază.

Rezultatele obţinute sunt reflectate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: interconexiunea eroului cu Universul în operele literare (texte ale peste treizeci de autori), reprezentând literatura universală din secolul al XX-lea în investigarea lor comparatistă.

Scopul lucrării rezidă în investigarea legăturii reciproce între erou şi Univers, – legătură care îşi are originea în armonie, precum şi a diverselor modalităţi de reprezentare a acestui fenomen în proza literară din secolul al XX-lea. Obiectivele lucrării: evidenţierea principalelor tipuri de personaje prin intermediul cărora a fost realizată interconexiunea indicată; detectarea aspectelor ei caracteristice şi manifestărilor specific carnavaleşti.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică a lucrării sunt determinate de formularea obiectivelor de cercetare. Până în prezent, tema interconexiunii eroului şi a Universului, a legăturii lor care îşi are originea în armonie, nu a constituit subiectul nici unei cercetări de tip monografic. Într-o măsură şi mai mică această problemă a fost studiată prin raportarea ei la unul şi acelaşi tip de personaj, reprezentat extrem de diferit de la operă la operă, dar unitar în specificitatea legăturii sale cu Universul. Graţie acestei scheme interpretative, proza secolului al XX-lea a putut fi, pentru prima dată, sistematizată conform simptomelor specifice indicate anterior. De asemenea, în baza materialului textual analizat, au fost sistematizate personificările Universului care corelează în mod constant cu eroul.

Cu acelaşi titlu de inovaţie, în lucrare a fost introdus şirul istorico-literar al tipologiei bufonului carnavalesc şi eroului entuziast în coerenţa lor cu Universul.

Valoarea aplicativă a lucrării: materialele tezei pot servi drept bază pentru elaborarea cursurilor de literatură din secolul al XX-lea, teoria literaturii sau cursuri speciale. Ideile şi rezultatele principale ale acestei investigaţii pot fi utile pentru alte cercetări ştiinţifice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost utilizate în cadrul unor proiecte realizate de Studioul de Creaţie „ZAO” (Chişinău).

Cuprins