Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iulie /

Evoluţia, conservarea şi valorificarea durabilă a diversităţii ihtiofaunei ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova


Autor: Marin Usatîi
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ihtiofaună, diversitate, ecosisteme acvatice, structura de vârstă, ritm de creştere, prolificitate, ontogeneză, oogeneză, tehnologii de reproducere, ecologie, concepţie

Adnotare

Lucrarea prezintă un ciclu de cercetări destinat studierii evoluţiei diversităţii, caracterului şi tendinţelor modificărilor ihtiocenozelor ecosistemelor Republicii Moldova în condiţiile impactului antropic.

Ştiinţific sunt argumentate legităţile proceselor ce au loc în structura populaţiilor ihtiocenozelor ecosistemelor fl. Nistru, r. Prut şi principalilor afluenţi ai lor, lacurilor Dubăsari, Cuciurgan, Costeşti-Stânca, lacurilor din lunca r.Prut – Beleu şi Manta, râurilor mici situate în teritoriul interfluvial Nistru-Prut. S-au obţinut informaţii noi despre diversitatea speciilor, valorile numerice şi transformările structural-funcţionale a populaţiilor de peşti (structura de varstă, ritmul de creştere, prolificitatea) şi, de asemenea, despre dezvoltarea şi funcţionarea organelor sistemului reproductiv (ritmul de maturizare sexuală, ciclul anual sexual, procesele degenerative şi anomaliilor în ovare).

Cercetările au permis de a argumenta necesitatea includerii unor specii de peşti, în calitate de indicatori a diversităţii ihtiofaunei, în sistemul de monitorizare a ecosistemelor acvatice.

Este întocmită lista speciilor populaţiilor de peşti a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, care va facilita monitorizarea diversităţii ihtiofaunei şi va servi ca bază pentru conservarea acesteia.

Sunt elaborate tehnologii şi procedee ecologo-industriale de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti (br.inv. MD - 824 şi MD - 961), care permit îmbunătăţirea condiţiilor de înmulţire şi completarea resurselor piscicole a obiectivelor acvatice.

Este propusă Concepţia şi Programul de acţiuni privind protecţia şi valorificarea durabilă a ihtiofaunei ecosistemelor acvatice din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Diversitatea şi starea structural - funcţională a ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice în condiţii de impact antropic (reviul literaturii)
 • 1.1. Biodiversitatea – baza stabilităţii ecosistemei. Abordări estimative a diversităţii biologice
 • 1.2. Particularităţi structural-funcţionale a ihtiofaunei în condiţiile impactului antropic
 • 1.3. Procedee tehnologice de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1. Ecosisteme acvatice cercetate
 • 2.1.1. Caracteristici generale ale bazinului hidrologic al fluviului Nistru
 • 2.1.2. Caracteristici generale ale bazinului hidrologic al râului Prut
 • 2.2. Metode de investigaţie

STUDII PROPRII EXPERIMENTALE
CAPITOLUL 3. Evoluţia diversităţii ihtiofaunei fluviului nistru, afluenţilor lui, lacurilor dubăsari şi cuciurgan

 • 3.1. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din cursul mijlociu al fl. Nistru şi afluenţii lui
 • 3.2. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din lacul de baraj Dubăsari
 • 3.3. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din sectorul inferior al fl. Nistru şi afluenţii lui
 • 3.4. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din lacul Cuciurgan

CAPITOLUL 4. Evoluţia diversităţii ihtiofaunei râului prut şi ecosistemelor lacustre în limitele republicii moldova în condiţiile impactului antropic
 • 4.1. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din sectorul mijlociu al r. Prut (tronsonul Criva – Corpaci) şi afluenţilor lui principali
 • 4.2. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din lacul de baraj Costeşti-Stânca
 • 4.3. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din cursul mijlociu al r. Prut (tronsonul Costeşti – Leuşeni) şi afluenţilor lui principali
 • 4.4. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din sectorul inferior al r. Prut ) şi afluenţilor lui principali
 • 4.5. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din lacurile Beleu şi Manta
 • 4.6. Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din râurile mici: Ialpug, Ialpugel, Salcea, Lunga, Lunguţa, Cahul, Cogâlnic, Ciaga, Babei, Caplani

CAPITOLUL 5. STAREA STRUCTURAL-FUNCŢIONALĂ A IHTIOFAUNEI ÎN CONDIŢIILE ECOLOGICE MODIFICATE A BAZINULUI FLUVIULUI NISTRU
 • 5.1. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei cursului mijlociu al fl. Nistru
 • 5.1.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din cursul mijlociu al fl. Nistru
 • 5.1.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv a unor specii de peşti din cursul mijlociu al fl. Nistru
 • 5.2. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei lacului de baraj Dubăsari
 • 5.2.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din lacul de baraj Dubăsari
 • 5.2.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv a unor specii de peşti din lacul de baraj Dubăsari
 • 5.3. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei cursului inferior al fl. Nistru
 • 5.3.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din cursul inferior al fl. Nistru
 • 5.3.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv a unor specii de peşti din cursul inferior al fl. Nistru
 • 5.4. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei lacului refrigerent Cuciurgan
 • 5.4.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din lacul refrigerent Cuciurgan
 • 5.4.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv a unor specii de peşti din lacul refrigerent Cuciurgan

CAPITOLUL 6. Starea structural-funcţională a ihtiofaunei în condiţiile ecologice modificate a bazinului râului prut
 • 6.1 Starea structural – funcţională a ihtiofaunei cursului mijlociu al r. Prut (tronsonul Criva – Corpaci)
 • 6.2. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei lacului de baraj Costeşti-Stânca
 • 6.2.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din lacul de baraj Costeşti-Stânca
 • 6.2.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv la plătică de Dunăre şi caras argintiu din lacul Costeşti-Stânca
 • 6.3. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei cursului mijlociu al r. Prut (tronsonul Costeşti – Leuşeni)
 • 6.3.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din cursul mijlociu al r. Prut
 • 6.3.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv a unor specii de peşti din cursul mijlociu al r. Prut (tronsonul Costeşti-Leuşeni)
 • 6.4. Starea structural – funcţională a ihtiofaunei sectorului inferior al r. Prut (tronsonul Leuşeni – Giurgiuleşti)
 • 6.4.1. Structura de vârstă, ritmul de creştere şi prolificitatea unor populaţii de peşti din sectorul inferior al r. Prut (tronsonul Leuşeni – Giurgiuleşti)
 • 6.4.2. Caracteristici morfo-funcţionale a sistemului reproductiv a unor specii de peşti din cursul inferior al r. Prut (tronsonul Leuşeni – Giurgiuleşti)

CAPITOLUL 7. Tehnologii şi procedee ecologoindustriale de reproducere şi creştere a speciilor aborigene şi aclimatizate de peşti
 • 7.1. Tehnologia ecologo-industrială de reproducere şi creştere a şalăului (Stizostedion lucioperca)
 • 7.1.1. Procedeu ecologo-industrial de reproducere a şalăului
 • 7.1.2. Procedeu de creştere a larvelor de şalău în condiţii industriale cu folosirea biostimulentului “Lipovit-680”
 • 7.1.3. Procedeu de creştere a puietului de şalău în heleştee cu larve şi puiet a speciilor de peşti economic depreciate şi în policultură cu crap de un an şi peştii fitofagi
 • 7.2. Tehnologii ecologo-industriale de reproducere a speciilor fitofile aborigene de peşti (ştiucă – Esox lucius, ocheană – Rutilus rutilus heckeli, plătică – Abramis brama, caras argintiu – Carassius auratus gibelio)
 • 7.3. Procedeu industrial-ecologic de reproducere a linului (Tinca tinca)
 • 7.4. Procedeu industrial-ecologic de reproducere a crapului (Cyprinus carpio)
 • 7.5. Procedeu industrial-ecologic de reproducere a speciilor de peşti fitofagi (sânger – Hypophthalmichthys molitrix, novac – Aristichthys nobilis, cosaş – Ctenopharyngodon idella)

CAPITOLUL 8. Concepţia privind protecţia şi valorificarea durabilă a ihtiofaunei ecosistemelor acvatice din republica moldova