Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma globalizării


Autor: Harcenco Dorina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victoria Lupu
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Cuvinte Cheie

piaţa valorilor mobiliare, investiţii financiare, lichiditatea pieţei financiare, rentabilitatea pieţei valorilor mobiliare, valori mobiliare, finanţarea economiilor, risc investiţional, portofoliu de titluri

Adnotare

Teza de doctor în economie cu tema este constituită din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 169 titluri, 14 anexe, 149 pagini de text de bază, 31 figuri, 20 tabele.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 11 lucrări ştiinţifice, cinci dintre care în reviste ştiinţfice cu recenzenţi.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei îl constituie: analiza complexă a pieţei valorilor mobiliare (PVM) şi impactul ei asupra creşterii investiţiilor în contextul globalizării, analiza corelaţiei PVM şi producţiei globale, aprofundarea cercetărilor economice cu privire la locul PVM în procesul de finanţare, elaborarea mecanismelor ştiinţifice, teoretico-aplicative cu privire la evaluarea contribuţiei PVM la atingerea unui anumit nivel al investiţiilor, estimarea impactului informaţional asupra funcţionării PVM, analiza evoluţiei PVM din Republica Moldova, identificarea riscurilor finanţării prin intermediul PVM, utilizarea modelelor economico-matematice pentru crearea unui portofoliu de investiţii optim.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei constă în aprofundarea studiilor teoretice referitoare la investiţiile financiare, identificarea ultimelor tendinţe în lumina crizei financiare mondiale actuale; determinarea contribuţiei PVM la finanţarea economiei reale; evidenţierea corelaţiei dintre PVM şi producţia globală; identificarea riscurilor finanţării prin PVM; elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ privind reglementarea PVM a Moldovei; determinarea unei structuri optime de finanţare pentru ţara noastră; analiza financiară a portofoliului de titluri în baza unor calcule econometrice şi elaborarea unei metode alternative de selecţionare a unui portofoliu de titluri pe piaţa Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea căilor de creştere a investiţiilor prin intermediul pieţei valorilor mobiliare, creşterea gradului de finanţare a economiilor, formularea unor recomandări şi identificarea modalităţilor de sporire a eficienţei funcţionării şi reglementării pieţei valorilor mobiliare în RM, creşterea lichidităţii acesteia, atragerea investiţiilor străine, rezultatele studiului realizat, în special cele obţinute în baza modelelor econometrice pot fi cu succes utilizate de potenţialii investitori.

Cuprins


1. NOUA ARHITECTURĂ A PIEŢELOR VALORILOR MOBILIARE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
 • 1.1. Piaţa valorilor mobiliare în economiile moderne
 • 1.2. Globalizarea şi impactul acesteia asupra pieţei valorilor mobiliare
 • 1.3. Abordarea teoretică a investiţiilor internaţionale şi locul pieţei valorilor mobiliare în aceste teorii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FINANŢAREA ECONOMIILOR PRIN PIAŢA VALORILOR MOBILIARE, IMPACTUL INFORMAŢIONAL ŞI GESTIUNEA RISCURILOR
 • 2.1. Impactul informaţional asupra funcţionalităţii pieţelor valorilor mobiliare în condiţiile globalizării
 • 2.2. Contribuţia pieţelor valorilor mobiliare în procesul de finanţare a economiei
 • 2.3. Gestiunea riscurilor în investiţiile de portofoliu
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI PERSPECTIVA DE DEZVOLTARE
 • 3.1. Complexul pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova
 • 3.2. Testarea portofoliului de titluri din punct de vedere rentabilitate-risc prin aplicarea comparativă a modelelor Markowitz şi Sharpe
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3.