Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului


Autor: Hotineanu Adrian
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.27-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română

Cuvinte Cheie

megacoledoc, duodenopancreatectomie cefalică, exereză de coledoc, hepaticojejunoanastomoză

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii, bibliografia din 529 de surse, 248 de pagini de text de bază, 150 de figuri, 78 de tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 45 de lucrări ştiinţifice.

Evidenţierea factorilor de etiopatogeneză a megacoledocului şi elaborarea algoritmului diferenţial de diagnostic şi tratament în scopul ameliorării rezultatelor acestuia.

Obiectivele lucrării:
1.Studiul etiopatogenezei ectaziei căii biliare principale cu determinarea noţiunii de megacoledoc.
2.Determinarea formelor etiopatogenetice a megacoledocului şi elaborarea clasificării ectaziei căii biliare principale.
3.Cercetarea schimbărilor anatomo-morfologice a zonei hepatobiliopancreatice la toate grupele de pacienţi cu megacoledoc.
4.Elaborarea algoritmului de diagnostic a megacoledocului în baza dinamicii parametrilor clinico-paraclinici la bolnavii cu ectazie a căii biliare principale.
5.Elaborarea tratamentului de elecţie a megacoledocului în dependenţă de aspectele etiopatogenetice.
6.Analiza rezultatelor precoce şi tardive ale tratamentului propus, în baza monitorizării parametrilor clinico-paraclinici la aceşti pacienţi.

Metodologia cercetării: Studiul a fost prospectiv şi retrospectiv, Studiul a fost prospectiv şi retrospectiv, descriptiv al prevalenţei. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată s-a determinat definiţia argumentată a megacoledocului. Pentru prima dată s-a elaborat clasificarea megacoledocului în dependenţă de factorul etiopatogenetic. În dependenţă de forma megacoledocului, s-a determinat algoritmul de diagnostic. S-a stabilit tratamentul de elecţie pentru fiecare grupă de pacienţi, conform clasificării megacoledocului.

Semnificaţia teoretică În urma abordării multidimensionale a problemei megacoledocului a fost posibilă clasificarea şi determinarea unui algoritm de diagnostic şi tratament optimal în dependenţă de factorul etiologic.

Valoarea aplicativă a lucrării.
1.Algoritmul de diagnostic propus, la bolnavii cu megacoledoc, permite selectarea pacienţilor pentru efectuarea tratamentului de elecţie conform clasificării megacoledocului.
2.Manifestările clinice şi metodele de investigaţii: USG, CPGRE, RMN, TC, EGEG, hepatobiliscintigrafia, manometria, permit de a determina apartenenţa la una din grupele de pacienţi cu megacoledoc.
3.Tratamentul chirurgical de elecţie în cazul megacoledocului este dictat de factorul etiologic ce ne impune abordarea complexă a acestei nozologii.
4.Implementarea unui tratament chirurgical nou duce ameliorarea rezultatelor în perioada postoperatorie precoce şi tardivă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului efectuat, recomandările practice au fost implementate la Catedra Chirurgie Nr. 2, în procesul didactic la studenţii anilor V şi VI şi rezidenţiat de profil chirurgical USMF ”N. Testemiţanu”, IMSP Spitalul Clinic Republican.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI MEGACOLEDOCULUI
 • 1.1. Megacoledocul idiopatic
 • 1.2. Tumorile capului de pancreas, PDM şi căile biliare distale
 • 1.3. Megacoledocul ereditar - chisturile congenitale biliare
 • 1.4. Obstrucţia biliară de cauză benignă

2. CARACTERIZAREA MATERIALULUI CLINIC AL METODELOR DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic al bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.1.1. Caracteristica materialului clinic al pacienţilor cu megacoledoc idiopatic
 • 2.1.2. Caracteristica materialului clinic al pacienţilor cu megacoledoc de geneză malignă
 • 2.1.3. Caracteristica materialului clinic al pacienţilor cu megacoledoc de etiologie congenitală
 • 2.1.4. Caracteristica materialului clinic al pacienţilor cu megacoledoc de geneză benignă
 • 2.2. Caracterizarea metodelor de investigaţii

3. DIAGNOSTICUL ETIOPATOGENETIC ÎN CAZUL MEGACOLEDOCULUI
 • 3.1. Caracterizarea metodelor de diagnostic la pacienţii cu megacoledoc secundar
 • 3.2. Caracterizarea metodelor de diagnostic la pacienţii cu megacoledoc de etiologie malignă
 • 3.3. Caracterizarea metodelor de diagnostic la pacienţii cu megacoledoc de etiologie congenitală
 • 3.4. Caracterizarea metodelor de diagnostic la pacienţii cu megacoledoc de etiologie benignă

4. MODIFICĂRILE ANATOMOHISTOLOGICE ALE ZONEI BILIOPANCREATICE ÎN MEGACOLEDOC
 • 4.1. Modificările histopatologice ale CBP în megacoledocul idiopatic
 • 4.2. Modificările histopatologice ale CBP în megacoledocul de geneză malignă
 • 4.3. Modificările histopatologice ale CBP la nivelul ectaziei cistice
 • 4.4. Modificările histopatologice ale CBP în megacoledocul de geneză benignă

5. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL MEGACOLEDOCULUI
 • 5.1. Tratamentul chirurgical al megacoledocul idiopatic
 • 5.2. Tratamentul chirurgical al megacoledocului de etiologie malignă
 • 5.3. Tratamentul chirurgical al megacoledocului congenital
 • 5.4. Tratamentul chirurgical al megacoledocului de geneză benignă

6. REZULTATELE TRATAMENTULUI MEGACOLEDOCULUI
 • 6.1. Rezultatele tratamentului megacoledocului în perioada postoperatorie precoce
 • 6.1.1. Rezultatele tratamentului megacoledocului idiopatic în perioada postoperatorie precoce
 • 6.1.2. Rezultatele tratamentului megacoledocului de etiologie malignă în perioada postoperatorie precoce
 • 6.1.3. Rezultatele tratamentului megacoledocului congenital în perioada postoperatorie precoce
 • 6.1.4. Rezultatele tratamentului megacoledocului de geneză benignă în perioada postoperatorie precoce
 • 6.2. Rezultatele tratamentului megacoledocului în perioada postoperatorie tardivă
 • 6.2.1. Rezultatele tratamentului megacoledocului idiopatic în perioada postoperatorie tardivă
 • 6.2.2. Rezultatele tratamentului megacoledocului de etiologie malignă în perioada postoperatorie tardivă
 • 6.2.3. Rezultatele tratamentului megacoledocului congenital în perioada postoperatorie tardivă
 • 6.2.4. Rezultatele tratamentului megacoledocului de etiologie benignă în perioada postoperatorie tardivă
 • Sinteza rezultatelor obţinute