Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Procese stocastice de relaxare şi fluctuaţii în medii de tip cluster


Autor: Paladi Florentin
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2010
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lichid subrăcit, nuclee de cristalizare, stări metastabile, relaxare α şi β, tranziţii de fază, fluctuaţii de structură, cluster, sistem complex, modelare probabilistică şi computaţională ABM.

Adnotare

Teza constă din introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografia din 243 denumiri şi 2 anexe. Lucrarea conţine 71 figuri, 11 tabele şi este expusă pe 221 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 45 de lucrări ştiinţifice.

Semnificaţia ştiinţifică principală a tezei constă în dezvoltarea şi sistematizarea teoriei tranziţiilor de fază în lichide subrăcite pe baza conceptului de cluster, ţinându-se cont de descoperirea recentă a generării şi extincţiei nucleelor cristaline în lichide subrăcite la temperaturi foarte joase. Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de importanţa înţelegerii conexiunii dintre proprietǎţile fizice, structura microscopicǎ a substanţei şi condiţiile macroscopice de prelucrare a materialelor, care este vitalǎ la producerea unor materiale noi cu proprietǎţi tehnologice avansate. Totodată, rezultatele obţinute permit a formula esenţa direcţiei ştiinţifice noi de cercetare a sistemelor complexe de tip cluster prin metodele fizicii statistice, calculului numeric şi prin modelare pe calculator.

În particular, a fost descoperită generarea şi extincţia nucleelor cristaline la temperaturi joase în lichidele subrăcite de o-benzilfenol (OBP), salicilat de fenil (salol) şi 2,2´-dihidroxibenzofenon (DHBP) şi a fost formulat un concept nou al relaxării structurale ireversibile în lichide subrăcite şi în sticle. În cadrul modelului Szilard generalizat a fost investigată evoluţia structurilor de tip cluster pentru un număr arbitrar de particule în sistem şi pentru diferite frecvenţe de tranziţie, precum şi în cazul unui sistem deschis. Relaxarea structurală la presiune constantă folosind potenţialul Morse este cercetată în lichidele subrăcite de bioxid de siliciu şi de fluorură de beriliu prin metoda simulării pe calculator a dinamicii moleculelor. Rolul stării intermediare metastabile în cinetica tranziţiilor induse de fluctuaţii dintre starea iniţială şi cea finală este elucidat în cadrul modelului parametric cu potenţial cinetic în prezenţa asimetriei şi a câmpului exterior. De asemenea, a fost propusă şi aplicată sistemelor eterogene la interacţiuni stocastice o nouă metodologie de optimizare a distribuţiei particulelor în clusteri în funcţie de numărul total de particule în sistem şi de numărul corespunzător de stări, fiind demonstrată şi existenţa conexiunii dintre modelarea stocastică şi modelele computaţionale ABM.