Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice cu produse extractive din alge


Autor: Dorin Crudu
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Eugen Diug
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

extract alcoolic din spirulină, Spirulina platensis (NORDST.) Getl. CNM-CB-03, produse bioactive extrase din spirulină, „BioR”, comprimate, supozitoare, gel, substanţe auxiliare, termen de valabilitate, stabilitate, dozare, spectrofotometric, flux tehnologic, formula tehnologică, regulament tehnologic, monografie farmacopeică temporară

Adnotare

Teza în cauză este consacrată elaborării tehnologiei şi cercetării formelor farmaceutice obţinute cu produse extractive din tulpina microalgei cianofite Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CNM-CB-03, cultivată în incinta Institutului de Microbiologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În calitate de sursă a principiilor bioactive, pentru obţinerea formelor farmaceutice, s-a utilizat soluţia alcoolică extractivă „BioR”.

Au fost elaborate formulele tehnologice şi tehnologiile de obţinere a comprimatelor „BioR” a supozitoarelor cu conţinut de soluţie extractivă „BioR”, în bază de gliceride semisintetice („Suppocire”) şi în bază de macrogoli (PEG 1540 şi PEG 6000).

Gama largă de excipienţi sintetici macromoleculari existenţi ne-a oferit posibilitatea de a elabora formula tehnologică şi tehnologia de obţinere a hidrogelului în bază de Carbopol-940, cu conţinut de soluţie alcoolică extractivă „BioR”. Studiul proprietăţilor structural-reologice a hidrogelului a permis selectarea concentraţiei optime a polimerului. Gelul obţinut reprezintă un fluid pseudoplastic, ce posedă viscozitate dependentă de timp, care descreşte odată cu creşterea vitezei de forfecare.

Pentru standardizarea principiilor bioactive din formele farmaceutice obţinute s-a elaborat metoda spectrofotometrică în spectrul vizibil (λ=750nm) de dozare a aminoacizilor şi peptidelor, cu recalcularea la albumina serică bovină. Metoda se bazează pe două reacţii ( reacţia la legătura peptidică – reactivul Biuret şi reacţia la aminoacizii aromatici – reactivul Folin), în rezultat se obţine o coloraţie albastră, intensitatea căreia este direct proporţională cu concentraţia aminoacizilor şi peptidelor. Sensibilitatea metodei este de 10 - 50 µ.

În baza studiului stabilităţii şi termenului de valabilitate prin metoda clasică de depozitare la 20 0C s-a determinat că toate formele farmaceutice obţinute sunt stabile timp de 2 ani.

Cercetările efectuate au permis elaborarea documentaţiei analitice de normare pentru toate formele farmaceutice obţinute - Monografiile Farmacopiece Temporare şi Regulamentele tehnologice de producere pentru: „BioR gel 0,05 %, 0,1 %, 0,25 % şi 0,5 %, „comprimate BioR 1,0 mg, 2,5 mg şi 5,0 mg” şi „supozitoare BioR 5,0 mg, 7,5 mg şi 10,0 mg”.

Documentele normative elaborate au fost examinate şi aprobate la Comisia Medicamentului al Institutului Naţional de Farmacie.

Tehnologiile formelor farmaceutice elaborate au fost implementate la Laboratorul de microproducţie „Ficotehfarm”, SRL.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristica generală, obţinerea şi utilizarea produselor din spirulină
 • 1.1. Compoziţia chimică a tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CNM-CB-03
 • 1.2. Efectele farmacologice ale principiilor bioactive din spirulină
 • 1.3. Produse brevetate ale spirulinei
 • 1.3.1. Biopreparate
 • 1.3.2. Produse cosmetice
 • 1.3.3. Alimente şi suplimente alimentare
 • 1.3.4. Băuturi cu spirulină
 • 1.4. Unele direcţii de obţinere şi utilizare a spirulinei şi preparatelor cu spirulină în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Materiale şi metode

CAPITOLUL III Elaborarea tehnologiei de obţinere a preparatului BioR din biomasa de spirulina platensis
 • 3.1. Procesul tehnologic de cultivare a tulpinii de spirulină
 • 3.2. Procesul tehnologic de obţinere a preparatului BioR

CAPITOLUL IV. Elaborarea tehnologiei şi standardizarea comprimatelor cu conţinut de produse
 • 4.1. Elaborarea formulei şi tehnologia comprimatelor
 • 4.2. Determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi tehnologice ale amestecului de comprimat
 • 4.3. Elaborarea metodelor de dozare a principiilor bioactive din spirulină în comprimate
 • 4.4. Evaluarea calităţii comprimatelor cu spirulină

CAPITOLUL V. Elaborarea tehnologiei şi standardizarea supozitoarelor cu conţinut de produse extractive din spirulină
 • 5.1. Elaborarea formulei şi tehnologia supozitoarelor
 • 5.2. Elaborarea metodelor de dozare a principiilor bioactive din spirulină în supozitoare
 • 5.3. Evaluarea calităţii supozitoarelor cu spirulină

CAPITOLUL VI. Elaborarea tehnologiei şi standardizarea gelului cu conţinut de produse extractive din spirulină
 • 6.1. Elaborarea formulei şi tehnologia gelului
 • 6.2. Caracteristica structural-reologică a gelului
 • 6.3. Elaborarea metodelor de dozare a principiilor bioactive din spirulină în gel
 • 6.4. Evaluarea calităţii gelului cu spirulină

CAPITOLUL VII. Determinarea stabilităţii şi termenului de valabilitate a formelor farmaceutice
 • 7.1. Determinarea stabilităţii şi termenului de valabilitate pentru comprimate, supozitoare şi gel cu conţinut de produse extractive din spirulină
 • 7.2. Elaborarea documentaţiei tehnice analitice de normare a calităţii comprimatelor cu conţinut de produse extractive din spirulină
 • 7.3. Elaborarea documentaţiei tehnice analitice de normare a calităţii supozitoarelor cu conţinut de produse extractive din spirulină
 • 7.4. Elaborarea documentaţiei tehnice analitice de normare a calităţii gelului cu conţinut de produse extractive din spirulină