Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Particularităţile clinico – evolutive ale artritei psoriazice şi impactul asupra calităţii vieţii


Autor: Bodrug Inga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artrită psoriazică, instrumente de evaluare a bolii, radioomagistică entezopatii, criterii de răspuns la tratament, calitatea vieţii

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 125 pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, indicele bibliografic citează 195 de surse literare. Teza este ilustrată cu 40 tabele, 16 figuri, 11 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului: cerecetarea afectării sistemului articular şi impactul diferitor variante pentru tratamentul de fond asupra calităţii vieţii pacienţilor cu artrită psoriazică.

Obiectivele cercetării: particularizarea tabloului clinic la pacienţii cu artrită psoriazică şi estimarea valorii diagnostice a entezitelor pe durata maladiei, detectarea modificărilor radiologice la pacienţii cu APs prin prisma instrumentelor radioimagistice, aprecierea calităţii vieţii i determinarea eficacităţii medicaţiei de fond conform criteriilor de răspuns la tratament.

Metodologia cercetării ştiinţifice: în cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetare, examinare clinică, investigaţii paraclinice, cercetări speciale, instrumente de evaluare a bolii, procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în cadrul unui studiu analitic au fost evaluate în ansamblu manifestările musculoscheletale şi cele tegumentare, o iniţiativă de premieră fiind evaluarea prin instrumentele noi utilizate în reumatologie a manifestările precoce ale sindromului articular. Un moment inedit ar fi şi observarea asupra diferitor remedii ca tratament de fond în susţinerea indicilor de calitate a vieţii.

Semnificaţia teoretică: rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu artrită psoriazică.

Valoarea aplicativă: studiul a emis prototipul evaluării pacientului cu artrite periferice, axiale, entezopatii şi leziuni psoriazice conform instrumentelor de evaluare clinică, radioimagistică şi de estimare a calităţii vieţii.

Implementarea rezultatelor: principiile celor demonstrate de studiu au fost valorificate în procesul de instruire la Catedra Medicină Internă nr. 3, Clinica de Asistenţă Medicală Primară a USMF “Nicolae Testemiţanu” şi în practica cotidiană a secţiei IV a IMSP Institutul de Cardiologie.

Cuprins


1. REALIZĂRI RECENTE ÎN EVALUAREA ARTRITEI PSORIAZICE
 • 1.1 Definiţii, date epidimiologice şi criterii de clasificare
 • 1.2 Sinteza datelor şi evoluţia cercetărilor asupra artritei psoriazice .
 • 1.3 Manifestările sindromului articular analizate prin prisma instrumentelor de evaluare ale artritei psoriazice
 • 1.4 Evaluarea afectării tegumentare în artrita psoriazică
 • 1.5 Metodologii de evaluare radioimagistică
 • 1.6 Aspectele calităţii vieţii pacienţilor cu artrită psoriazică
 • 1.7 Conceptul moderen în abordarea tratamentului de fond
 • 1.8 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 2.1.1 Metode generale de examinare
 • 2.1.2. Metode speciale de investigare
 • 2.1.3. Pacienţii incluşi în studiu
 • 2.2 Instrumentele de evaluare ale artritei psoriazice
 • 2.3 Metodele de evaluare statistică utilizate

3. ANALIZA CLINICO – EVOLUTIVĂ A PACIENŢILOR CU ARTRITĂ PSORIAZICĂ
 • 3.1 Particularităţile tabloului clinic la pacienţii cu artrită psoriazică
 • 3.2Gradaţia de informativitate a instrumentelor de evaluare clinică, radioimagistică şi a calităţii vieţii
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4.MANAGEMENTUL PACIENŢILOR DIN GRUPELE RANDOMIZATE ŞI INFLUENŢA MEDICAŢIEI DE FOND ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII
 • 4.1 Caracteristicele clinico-statutare ale grupelor formate după randomizare.
 • 4.2 Sistematizarea parametrilor clinici în grupele randomizate
 • 4.3 Analiza parametrilor radioimagistici în grupele de studiu
 • 4.4 Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor examinaţi
 • 4.5 Reevaluarea parametrilor clinici şi de estimare a calităţii vieţii după 6 luni de tratament cu remedii de fond
 • 4.6 Criteriile de răspuns la tratament
 • 4.7 Concluzii la capitolul 4