Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale


Autor: Man Aureliana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ana Suhovici
doctor, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

paradis fiscal, zonă offshore, jurisdicţie fiscală, companie offshore, evaziune fiscală, politică anti-offshore, state onshore

Adnotare

Structura tezei. Teza este structurată astfel: introducere, trei capitole, con¬cluzii şi recomandări, 14 anexe, bibliografia din 189 de denumiri, 120 de pagini de text de bază, 35 de figuri, 21 de tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice şi ştinţifico-didactice, cu un volum total de 11,35 coli de autor.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei îl constituie cercetarea caracterului dual al paradisurilor fiscale în vederea determinării posibilităţilor de utilizare a dezavantajelor acestora, în scopul perfecţionării măsurilor privind combaterea evaziunii fiscale în România şi Republica Moldova, precum şi de utilizare a avantajelor acestora, în vederea diminuării migrării ilicite şi licite a capitalurilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei constă în: relevarea dualităţii paradisurilor fiscale, în complexitatea sa, la diferite niveluri ale economiilor prin identificarea avantajelor şi dezavantajelor acestui fenomen, pentru ţările onshore; identificarea, în baza practicilor internaţionale, a unor elemente specifice paradisurilor fiscale (cum ar fi comerţul on-line, utilizarea reprezentanţelor, posibilitatea înfiinţării de societăţi care nu desfăşoară activitate la sediul firmei, ci doar prin filialele din alte ţări etc.), în vederea reflectării acestora în politicile fiscale (comerciale şi investiţionale etc.), ale unor state onshore, respectiv ale României şi ale Republicii Moldova; argumentarea necesităţii utilizării în practicile fiscale aplicate în România şi Republica Moldova a metodelor contra-offshore, recomandate de către organismele internaţionale, precum şi utilizate de SUA, Peru, Venezuela, Argentina, Australia, Republica Belarus, în vederea diminuării evaziunii fiscale; argumentarea, pornind de la experienţa internaţională, a necesităţii introducerii, în practica fiscală a României şi a Republicii Moldova, a taxei offshore, ceea ce ar contribui, în bună parte, la diminuarea impactului negativ al paradisurilor fiscale asupra economiilor naţionale precum şi la completarea veniturilor fiscale ale statelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Raţionamentele ştiinţifice ale tezei ar putea contribui la dezvoltarea conceptelor de paradis fiscal şi de evaziune fiscală în condiţiile internaţionalizării economiilor naţionale; la perfecţionarea metodelor de combatere a evaziunii fiscale şi diminuare sau stopare a evadării ilicite şi licite a capitalurilor; precum şi la aplicarea, în practicile fiscale naţionale, a unor avantaje, generate de paradisurile fiscale; precum şi la elaborarea unor concepte privind dezvoltarea economică a ţărilor onshore, cum ar fi Republica Moldova şi România.