Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea impactului pe sănătate a unor deficienţe nutriţionale (fier şi acid folic) şi elaborarea măsurilor profilactice


Autor: Ciobanu Angela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document2.66 Mb / în română

Cuvinte Cheie

deficienţă de fier, acid folic, anemie, femei gravide, femei de vârstă fertilă, suplimente alimentare

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 207 titluri, 7 anexe, 117 pagini text de bază, 30 de tabele, 28 de figuri, 4 boxe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Lucrarea este axată pe studierea impactului deficienţelor de fier şi de acid folic asupra sănătăţii, a eficacităţii implementării măsurilor de prevenire a acestor deficienţe în rândurile femeilor gravide şi pe propunerea unor măsuri de combatere a stărilor de deficienţă la nivel naţional. Obiectivele cercetării constau în: estimarea prevalenţei anemiilor fierodeficitare în diferite grupuri de populaţie şi a factorilor de risc asociaţi; evaluarea incidenţei malformaţiilor congenitale determinate de deficitul de acid folic; estimarea cunoştinţelor şi practicilor femeilor gravide şi ale medicilor de familie în ceea ce priveşte suplimentele cu fier şi acid folic; estimarea impactului economic al anemiilor fierodeficitare şi fundamentarea elaborării Programului Naţional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic.

Au fost realizate trei studii. În primul studiu, bazat pe investigaţii de laborator, au fost incluse femeile gravide înainte de naştere (286 de persoane), la care a fost determinat nivelul de hemoglobină şi de fier seric; adiţional am colectat informaţia despre nou-născut. În studiul al doilea a fost determinat nivelul de hemoglobină la femeile de vârstă fertilă (7.099 de persoane). În ambele studii au fost colectate datele epidemiologice şi datele privind CAP cu referire la suplimentele cu Fe şi AF. Studiul al treilea a fost desemnat pentru evaluarea cunoştinţelor medicilor de familie privind dozele şi perioada de prescriere a suplimentelor cu fier şi acid folic femeilor în perioada de graviditate, utilizând un chestionar special elaborat. În cadrul studiilor am stabilit un nivel înalt de anemii la femeile gravide (43%) şi la femeile de vârstă fertilă (27%).

Prin intermediul analizei statistice a fost demonstrat că conţinutul fierului seric determină până la 70% din nivelul Hb la femeile gravide; nivelul jos de Hb duce la naşterea copiilor prematuri şi cu o greutate redusă la naştere. Factorii de risc pentru anemie sunt: consumul de carne <1 dată pe săptămână (OR = 1,8), nivelul redus de educaţie (OR = 1,6), prezenţa a trei şi mai mulţi copii în familie (OR = 1,8) şi folosirea pe parcurs a < 60 de zile a preparatelor cu fier în perioada gravidităţii (OR = 2,2). A fost stabilit un nivel jos de cunoştinţe şi o utilizare necorespunzătoare a acestor suplimente în perioada de graviditate. Pierderile economice condiţionate de deficienţa de fier au fost estimate la 62,4 lei pe cap de locuitor anual, echivalenţi cu 0,61% din PIB.

Rezultatele studiului au servit ca bază pentru elaborarea proiectului de Program Naţional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic.

Cuprins


1. DEFICITUL DE FIER ŞI DE ACID FOLIC, IMPACTUL ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI MĂSURILE DE PREVENIRE A STĂRILOR DE DEFICIENŢĂ
 • 1.1. Deficitul de fier şi anemia fierodeficitară: răspândirea în lume şi în R.Moldova
 • 1.3. Impactul economic al deficienţei de fier
 • 1.4. Persoanele cu risc sporit pentru deficienţa de fier
 • 1.5. Sursele alimentare, biovalabilitatea şi dozele de fier zilnice recomandate
 • 1.6. Importanţa acidului folic
 • 1.7. Rolul folatelor şi al acidului folic în procesele metabolice ale organismului uman. Persoanele cu risc pentru deficienţa de acid folic
 • 1.8. Importanţa acidului folic în prevenirea maladiilor
 • 1.9. Sursele alimentare, biovalabilitatea şi dozele de acid folic zilnice recomandate
 • 1.10. Prevalenţa malformaţiilor congenitale, inclusiv a defectelor tubului neural în Republica Moldova
 • 1.11. Programe de prevenire şi control ale deficienţelor de acid folic şi fier; date comparative. Cunoştinţe, atitudini şi practici privind suplimentele cu acid folic şi fier
 • 1.12. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE, METODE DE ORGANIZARE A CERCETĂRILOR ŞI DE PRELUCRARE STATISTICĂ A DATELOR
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare.
 • 2.2. Metodologia de selectare şi de calcul al eşantioanelor de studiu. Instrumentele de colectare a datelor
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANEMIA ÎN PERIOADA DE GRAVIDITATE ŞI LA FEMEILE DE VÂRSTĂ FERTILĂ.MALFORMAŢIILE CONGENITALE LA NOU-NĂSCUŢI
 • 3.1. Caracteristica generală a eşantionului femeilor gravide înainte de gestaţie din mun. Chişinău
 • 3.2. Evaluarea nivelului anemiei la femeile gravide din mun. Chişinău, a factorilor de risc asociaţi şi determinarea dependenţei statistice a hemoglobinei de ferul seric
 • 3.3. Corelaţia dintre greutatea copilului la naştere, termenul de gestaţie şi Hb la mamă.
 • 3.4. Nivelul anemiei la femeile de vârstă fertilă din Republica Moldova
 • 3.5. Malformaţiile congenitale la nou-născuţi
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3.

4. CUNOŞTINŢELE, ATUTUDINILE ŞI PRACTICILE PRIVIND SUPLIMENTELE CU FIER ŞI ACID FOLIC ALE MEDICILOR DE FAMILIE, ALE FEMEILOR GRAVIDE ŞI ALE CELOR DE VÂRSTĂ FERTILĂ
 • 4.1. Caracteristica generală a eşantionului medicilor de familie
 • 4.2. Cunoştinţele şi practicile medicilor de familie privind suplimentele cu fier şi cu acid folic recomandate în scop profilactic femeilor gravide
 • 4.3. Cunoştinţele şi practicile medicilor de familie privind suplimentele cu acid folic
 • 4.4. Gradul de conştientizare, cunoştinţele şi practicile femeilor gravide din mun. Chişinău privind suplimentele cu fier şi acid folic
 • 4.5. Gradul de conştientizare, cunoştinţele şi practicile femeilor de vârstă fertilă din Republica Moldova privind suplimentele cu fier şi acid folic
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. IMPACTUL ECONOMIC CAUZAT DE DEFICIENŢA DE FIER ŞI ANEMIA FIERODEFICITARĂ
 • 5.1. Rolul Fe în activitatea craniană. Mecanismul biologic de acţiune
 • 5.2. Alte stări decât anemia maternă care conduc la reducerea transmiterii fierului către făt
 • 5.3. Efectele deficienţei de fier şi ale anemiei fierodeficitare asupra dezvoltării cognitive a copiilor
 • 5.4. Implicaţiile economice ale deficienţelor cognitive
 • 5.5. Efectele deficienţei de fier şi ale anemiei fierodeficitare din copilărie asupra productivităţii muncii
 • 5.6. Productivitatea redusă a muncii la adulţi condiţionată de anemia fierodeficitară
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5