Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Epic şi etic în opera lui Ioan Slavici


Autor: Costiuc Natalia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Mihai Cimpoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

etic şi estetic (în corelaţie), filosofia morală vs morala, homo ethicus, etica aplicată (aplied ethicus), cumpănire etică, descumpănire etică, binele (deontologic), frumosul, catharsis, valoare, cod moral, autonomie (a eticului şi a esteticului), utilitarism, relativism

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia lucrărilor critice şi artistice din 164 numiri, 120 pagini.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării se referă la analiza epicului şi eticului în creaţia lui Ioan Slavici.

Obiectivele investigaţiei:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în reconsiderarea personalităţii şi operei lui Ioan Slavici din perspectiva noilor paradigme culturale şi epistemologice şi a specificului spiritualităţii începutului de secol şi mileniu.

Importanţa teoretică rezidă în încercarea de a demonstra că, prin Slavici, romanul românesc intră în dialog, la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, cu marele roman european nu prin substituirea esteticului cu eticul, ci prin punerea acestora în dreapta cumpănă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că aplicând aceste observaţii fine la opera şi personalitatea lui Ioan Slavici, constatăm – mutatis mutandis – că el modelează o etică universalistă prin relecturarea eticii populare, a postulatelor shopenhaueriene, kantiene, confuciene.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost implementate în învăţământul superior în cadrul cursului de Istorie a literaturii române şi, de asemenea, în cadrul cursurilor speciale la facultăţile filologice.

Cuprins


1. „HOMO ETHICUS” CA „OM ADEVĂRAT”
  • 1.1 Cultura lui Ioan Slavici
  • 1.2. Dimensiunea naţională a artei şi literaturii în gândirea artistică a lui Ioan Slavici
  • 1.3. Concluzii la compartimentul 1

2. „VINA TRAGICĂ” ŞI „VINA MORALĂ”
  • 2.1. Text epic şi intertext etic
  • 2.2. Mara – o construcţie parabolică
  • 2.3. Concluzii la compartimentul 2

3. CUMPĂNIRE ŞI DESCUMPĂNIRE ETICĂ
  • 3.1. Morală şi credinţă în spiritul creştinismului
  • 3.2. Norma eternă / inovaţie perenă
  • 3.3. Concluzii la compartimentul 3