Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Universul prozei lui Leon Donici-Dobronravov (dimensiuni biblice şi tipologia lumii clerului)


Autor: Taburceanu Polina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sava Pânzaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

transfigurare artistică, relaţii intertextuale, dialogul textelor, motive biblice, patos anticlerical, ecleziastic, tipologia personajului, prototip biblic etc.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 156 numiri, 120 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Istoria literaturii române.

Scopul şi obiectivele lucrării. În teză s-a întreprins o tentativă de studiere a caracterului complex şi multiaspectual al operei lui Leon Donici-Dobronravov: lumea clerului, tipologia personajului, diversitatea motivelor biblice şi anticlericale, intertextualitatea, natura descrierii şi a dialogului, însemnele teatrale ale prozelor impregnate cu motive şi centrate pe subiecte biblice. Totodată se propune şi examinarea unui destin de creaţie în receptarea exegetică; investigarea etapelor de creaţie ale scriitorului; elucidarea spiritului biblic şi anticlerical în proza scurtă şi în romanul Noul Seminar; stabilirea relaţiilor intertextuale în dialogul textelor; studierea lumii clerului şi a tipologiei personajului donician; ilustrarea specificului prozei lui Leon Donici.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în reevaluarea operei lui Leon Donici, a unor aspecte ale ei marginalizate sau chiar total neglijate. Pentru prima dată investigaţia s-a axat pe detabuizarea unei teme ce ţine de caracterul religios al unei opere moderniste. Sunt analizate dimensiunile biblice, caracterul anticlerical şi tipologia personajului donician în elementele lor esenţiale, sunt ilustrate relaţiile intertextuale cu Vechiul Testament şi Noul Testament, dar şi cu alte texte celebre din literatura rusă şi română (N.Pomealovski, V. Crăsescu, A.Mateevici, I.Creangă, M.Eminescu).

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării consistă în elucidarea unui model de scriitură modernă, în precizarea, completarea şi nuanţarea raporturilor dintre literatura sacră şi profană. Rezultatele investigaţiei ar putea sta la baza realizării unor studii de istorie a sentimentului religios în literatura română. Investigaţia ar putea constitui un reper pentru unele cursuri opţionale la facultăţile cu profil filologic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost implementate în cadrul cursurilor de Istorie a literaturii universale la predarea temelor: Literatura Orientului antic. Literatura ebraică; Romanul renascentist francez. François Rabelais „Gargantua şi Pantagruel” ş.a.

Cuprins


1 LEON DONICI-DOBRONRAVOV: DRAMA UNUI DESTIN DE CREAŢIE
 • 1.1. L. Donici-Dobronravov în receptarea exegetică
 • 1.2. Etapele de creaţie
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2 DE LA PROZA SCURTĂ LA ROMAN: ÎNTRE BIBLIC ŞI ANTICLERICAL
 • 2.1. Motive religioase, biblice şi anticlericale în proza scurtă…
 • 2.2. Un manifest anticlerical: Noul Seminar
 • 2.3. Viaţa seminariştilor ca modalitate de transfigurare artistică
 • 2.4. Relaţii intertextuale sau dialogul textelor
 • 2.4.1. Leon Donici şi Nicolai Pomealovski
 • 2.4.2. Leon Donici şi Victor Crăsescu
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3 LUMEA CLERULUI ŞI TIPOLOGIA PERSONAJULUI
 • aaa
 • 3.1. Homo christianus sau despre tipologia personajului donician
 • 3.2. Regele Saul: prototip biblic şi tip literar
 • 3.3. Schiţe de portrete tipice
  • 3.3.1. Reprezentantul tipic al clerului, Sosipatru Dvuedinov
  • 3.3.2. Nichita Terpsihorov, ipocritul incurabil
  • 3.3.3. Părintele Maurichie sau ipostazele personajului comic
 • 3.4. Răzvrătiţii şi inadaptaţii
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3