Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova


Autor: Rotaru Ghenadie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

judecător, morbiditate, stres ocupaţional, boli psihosomatice, personalitate, factori nocivi, coping

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 114 pagini de text electronic şi se compartimentează în: întroducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări practice. Teza este ilustrată cu 24 tabele, 34 figuri, 7 anexe, indicele bibliografic citează 167 de surse literare. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: judecător, morbiditate, stres ocupaţional, boli psihosomatice, personalitate, factori nocivi, coping.

Domeniul de studiu: medicină socială şi management. Scopul studiului: evaluarea aspectelor medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor şi elaborarea măsurilor pentru ameliorarea, menţinerea şi promovarea sănătăţii lor. Obiectivele cercetării: aprecierea morbidităţii generale la judecători; evaluarea factorilor de risc profesional al judecătorilor; studierea tipologiei psihologice a personalităţii judecătorilor cu evidenţierea particularităţilor de personalitate a lor în dependenţă de gradul de rezistenţă la stres; elaborarea metodelor şi recomandărilor de ameliorare, menţinere şi promovare a sănătăţii judecătorilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost efectuată analiza ştiinţifică a morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova, s-a efectuat un studiu complex al particularităţilor activităţii profesionale a judecătorilor, cu evidenţierea factorilor de influenţă la acest contingent; au fost studiate aspectele psihologice şi grupurile tipologice ale personalităţii judecătorilor.

Semnificaţia teoretică: rezultatele studiului au argumentat necesitatea implementării sistemului de monitorizare a sănătăţii somatice şi psihice a judecătorilor, elaborării profilului de personalitate a magistraţilor, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi adaptării judecătorilor în cadrul realizării reformelor în sistemul judecătoresc.

Valoarea aplicativă: particularităţile evidenţiate pot fi folosite în elaborarea metotologiei de selecţie a candidaţilor la funcţia de judecător şi în procesul profesiografic, eficientizarea acordării serviciilor medicale judecătorilor.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele studiului sunt utilizate la elaborarea sistemului de monitorizărе а sănătăţii somatice şi psihice a judecătorilor, la reducerea manifestărilor stresului cronic ocupaţional la acest contingent. Prin cercetările efectuate s-a pus în aplicare practică o inovaţie şi s-a propus metodologiа cercetării psihodiagnostice pentru procesul selectării cadrelor juridice la diferite etape de pregătire şi de exercitare a profesiunii de magistrat.