Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte morfo-fiziologice şi genetice de interacţiune gazdă-parazit (Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.)


Autor: Rotarenco Victoria
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 10-03.00.12-27.03.08
Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Helianthus annuus L., Orobanche cumana Wallr., gazdă-parazit, rezistenţă, markeri moleculari

Adnotare

Teza include introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 336 numere, volumul total de 128 pagini, 20 tabele, 41 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: 03.00.12 - Fiziologie vegetată.

Scopul prezentei lucrări constă în evidenţierea unor particularităţi morfo-fiziologice şi genetice ce determină relaţia gazdă - parazit în baza sistemului model Helianthus annuus L. – Orobanche cumana Wallr.

Obiectivele de cercetare: evaluarea gradului de atac al genotipurilor de H. annuus în condiţiile infectării artificiale cu O. cumana; studiul nivelului de rezistenţă fenotipică a diferitor genotipuri de floarea-soarelui expuse acţiunii parazitului; identificarea şi analiza moleculară a genei Or5 la 53 genotipuri homo- şi heterozigote de floarea-soarelui; evidenţierea unor secvenţe nucleotidice şi proteice implicate în reacţia de răspuns la acţiunea fitoparazitului O. cumana.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-au efectuat cercetări complexe - morfologice, fiziologice, biochimice şi genetico-moleculare asupra diferitor genotipuri de floarea-soarelui cultivate în Republica Moldova la acţiunea fitoparazitului O. cumana. Semnificaţia teoretică. Datele obţinute contribuie cu noi informaţii în explicarea mecanismului de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie la nivel pre-haustorial şi post-haustorial.

Valoarea aplicativă a lucrării. În rezultatul cercetărilor s-au evidenţiat şase genotipuri de perspectivă (FS9, FS12, FS17, FS21, FS26, FS27) şi linia androsterilă ASC1 rezistente la fitoparazitul lupoaia, care pot fi utilizate pentru ameliorarea şi selecţia formelor rezistente de floarea-soarelui.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea în ansamblul ei constituie un suport de referinţă pentru ameliorarea plantelor şi material ştiinţifico-didactic în predarea cursurilor de Fiziologie vegetală, Genetică, Ecofiziologie şi Adaptabilitatea plantelor.

Cuprins


1. ASPECTE PRIVIND INTERACŢIUNEA GAZDĂ-PARAZIT HELIANTHUS ANNUUS L.- OROBANCHE CUMANA WALLR
 • 1.1. Floarea-soarelui – cultură oleaginoasă şi plantă-gazdă
 • 1.2. Lupoaia – parazit al florii-soarelui
 • 1.3. Rezistenţa plantelor la fitopatogeni şi mecanismele reacţiei de răspuns
  • 1.3.1. Rezistenţa nespecifică
  • 1.3.2. Rezistenţa specifică
  • 1.3.3. Rezistenţa sistemică la plante
 • 1.4. Aspecte genetice ale rezistenţei plantelor la atacul fitopatogenilor
 • 1.5. Mecanismele de rezistenţă a florii-soarelui faţă de lupoaie
  • 1.5.1. Aspecte fiziologo-biochimice în patosistemul H. annuus L. - O. cumana Wallr.
  • 1.5.2. Determinismul genetic al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu şi condiţiile de cultivare
 • 2.2. Metodele de cercetare
  • 2.2.1. Determinarea indicilor morfo-fiziologici
  • 2.2.2. Izolarea proteinelor sumare
  • 2.2.3. Determinarea calitativă a proteinelor prin SDS-PAGE
  • 2.2.4. Analiza polipeptidelor prin tehnologia Protein LabChip
  • 2.2.5. Izolarea şi electroforeza ADN-lui
  • 2.2.6. Tehnica PCR de identificare a unor gene de rezistenţă
  • 2.2.6. Metode bioinformatice de analiză
  • 2.2.8. Analiza statistică a datelor
3. EVALUAREA FENOTIPICĂ A PROCESULUI DE INFECTARE CU O. CUMANA LA DIFERITE GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI
 • 3.1. Dinamica dezvoltării fitoparazitului
 • 3.2. Identificarea agresivităţii lupoaiei la diferite genotipuri de Helianthus annuus L.
 • 3.3. Virulenţa fitoparazitului în sistemul Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.
 • 3.4. Analiza interrelaţiilor gazdă-parazit-temperatură la unele genotipuri de H. annuus L.
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTE GENETICO - MOLECULARE ALE REZISTENŢEI LA OROBANCHE CUMANA WALLR.
 • 4.1. Evidenţierea genei Or5 în diverse genotipuri de H. annuus L.
 • 4.2. Analiza structurală şi funcţională a ampliconului 650 pb
 • 4.3. Gene implicate în rezistenţa nespecifică a florii-soarelui la Orobanche cumana Wallr.
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. METABOLISMUL PROTEIC ÎN PATOSISTEMUL HELIANTHUS ANNUUS L. - OROBANCHE CUMANA WALLR.
 • 5.1. Spectrul electroforetic al polipeptidelor sistemului radicular la diverse genotipuri de floarea-soarelui, neinfectate şi infectate cu lupoaie
 • 5.1.1. Hibridul Xenia şi formele parentale
 • 5.1.2. Hibridul Valentino şi formele parentale
 • 5.2. Spectrul electroforetic al polipeptidelor din frunze
 • 5.2.1. Hibridul Xenia şi formele parentale
 • 5.2.2. Hibridul Valentino şi formele parentale
 • 5.3. Polimorfismul polipeptidic asociat cu interacţiunea gazdă-patogen
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5