Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


USMUniversitatea de Stat din Moldova (USM)


Adresa:str.Mateevici, 60, Chişinău, MD-2009
Tel:(+373 22) 57-74-01
Fax:(+373 22) 24-42-48
Web:www.usm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


    Acreditare

    Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
    Hotărârea nr. 2/AC, din 22.12.2005
    Certificat de acreditare: seria P nr.002
    [+] Profiluri acreditate [10]

     Conducători de Doctorat

    În instituţia dată sînt 222 conducători de doctorat, inclusiv 102 doctori habilitaţi.
    conducători de doctorat [] [222]

    Teze Teze

    Au fost elaborate 76 teze, inclusiv 4 de doctor habilitat.

    În examinare [7]: Arhiva tezelor: