Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Unele metode de profilaxie a hemoragiilor din varicele esofagiene la bolnavii cu hipertensiune portală


Autor: Cazacu Lilian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Alin Bour
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ciroză hepatică, hipertensiune portală, varice esofagiene, sclerozare endoscopică, anastomoză porto – cavală , Aethoxysklerol, Trombovar

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări practice, bibliografia constă din 283 autori, 121 pagini de text de bază, 24 tabele, 45 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: constă în ameliorarea profilaxiei hemoragiilor din varicele esofagiene (VE) la pacienţii cu hipertensiune portală (HP) prin efectuarea unui studiu clinico – experimental al diverselor metode de sclerozare endoscopică (SE) la pacienţii cu HP intrahepatică şi a intervenţiilor chirurgicale la pacienţii cu HP extrahepatică.

Obiectivele cercetării: derivate din scopul general al lucrării:
1) Studierea eficienţei SE a VE cu sol.Aethoxysklerol 1% şi 0,5% în combinare cu β- adrenoblocatori.
2) Analiza rezultatelor clinico-paraclinice a SE cu sol.Aethoxysklerol 1% în comparaţie cu SE cu sol.Aethoxysklerol 0,5%.
3) Selectarea concentraţiei optimale de substanţă sclerozantă sol.Aethoxysklerol pentru medicaţia paravazală a varicelor esofagiene prin efectuarea unui studiu experimental.
4) Evaluarea rezultatelor sclerozării endoscopice intravazale cu Trombovar 3% la pacienţii cu CH. 5) Studierea rezultatelor tratamentului chirurgical a pacienţilor cu HP extrahepatică.
6) Elaborarea unui algoritm de diagnostic şi profilaxie a hemoragiilor din VE la pacienţii cu HP.

Metodologia cercetării: A fost efectuat studiu prospectiv şi retrospectiv, experimental şi clinic controlat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată în practica clinică a Republicii Moldova a fost efectuat un studiu comparativ clinic şi morfologic al rezultatelor precoce şi la distanţă a SE cu sol.Aethoxysklerol de 1% şi 0,5%, a fost demonstrată eficacitatea medicaţiei SE intravazale cu Trombovar 3% în combinare cu β- blocatori în scop de eradicare a VE cu d≈7-10mm, a fost confirmat rolul investigaţiilor radiovasculare, a APC în tratamentul radical al HP extrahepatice şi în profilaxia hemoragiilor din VE.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Studiul efectuat a permis analiza diverselor forme de HP , determinarea algoritmului de diagnostic al acestei categorii de pacienţi, combinarea SE cu β-adrenoblocatorii, cît şi utilizarea diverselor metode de tratament a pacienţilor cu HP extrahepatică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului efectuat au fost implementate în procesul didactic la studenţii anilor III-IV a Facultăţii de stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, în practica cotidiană a secţiilor de chirurgie şi cabinetelor de endoscopie a SCMC şi a SCC st.Chişinău.