Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 /

Teze, octombrie 2010

Teze [55]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare pedagogie 06.10.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Biotehnologia obţinerii formei medicamentoase pentru tratarea hiperplaziei benigne de prostată biologie 06.10.2010
03.00.23 - Biotehnologie
D Biotehnologii de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05 biologie 06.10.2010
03.00.23 - Biotehnologie
D Studiul particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova agricultură 06.10.2010
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Tratamentul diferenţiat al structurilor uretrale medicină 06.10.2010
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Particularităţile biologice şi etologice ale avifaunei acvatice şi semiacvatice din bazinul Inferior al Prutului, teză de doctor în biologie biologie 06.10.2010
03.00.08 - Zoologie
D Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tanziţie cu acizi carboxilici heterociclici chimie 06.10.2010
02.00.01 - Chimie anorganică
D Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova drept 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar economie 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii drept 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Locul şi rolul dreptului protecţiei sociale în sistemul de drept al Republicii Moldova drept 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reprezentarea şi intermedierea – instituţii fundamentale în dreptul privat drept 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Structuri cu determinative antepuse şi postpuse numelui în poezia lui MIhai Eminescu filologie 06.10.2010
10.02.01 - Limba română
D Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional public drept 06.10.2010
12.00.10 - Drept internaţional public
DH Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului medicină 06.10.2010
14.00.27 - Chirurgie
D Protecţia autonomiei locale drept 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Locul şi rolul partidelor politice în exercitarea puterii de stat drept 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale economie 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Impactul proceselor şi tendinţelor pe piaţa internaţională a investiţiilor asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova economie 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Particularităţile clinico – evolutive ale artritei psoriazice şi impactul asupra calităţii vieţii medicină 06.10.2010
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Reglementarea juridică a concedierii pentru încălcarea disciplinei de muncă drept 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Procese stocastice de relaxare şi fluctuaţii în medii de tip cluster fizică-matematică 06.10.2010
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale economie 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării republicii moldova în Comunitatea Europeană economie 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Problema elaborării şi implementării tehnologiilor comunicării moderne în activitatea managerială din Republica Moldova economie 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Răspunderea penală pentru escrocherie drept 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Drepturile omului la un mediu ambiant sănătos: aspecte ale dreptului internaţional drept 06.10.2010
12.00.10 - Drept internaţional public
D Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional privat drept 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Regimul juridic al companiilor multinanionale drept 06.10.2010
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Fenomenul violenţei televizuale.Cazul Republicii Moldova filologie 06.10.2010
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Aspecte de chirurgie menajantă în implantologia orală medicină 06.10.2010
14.00.21 - Stomatologie
D Evoluţia solurilor cenuşii arabile din Moldova Centrală şi măsuri de remediere a însuşirilor negative biologie 06.10.2010
06.01.03 - Agropedologie
D Verbele de stare în limba română filologie 06.10.2010
10.02.01 - Limba română
D Particularităţi anatomo-chirurgicale ale elementelor pediculului hepatic medicină 06.10.2010
14.00.02 - Anatomia omului
D Argumentarea morfologică şi biomecanică a utilizării materialului chirurgical de suturare arahnopiafilum medicină 06.10.2010
14.00.02 - Anatomia omului
DH Studiul farmacognostic al unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae farmacie 06.10.2010
15.00.01 - Farmacie
DH Studiul ecobioindicaţiei în Republica Moldova şi implementarea ei în monitoringul calităţii mediului biologie 06.10.2010
03.00.16 - Ecologie
D Efectele vasopresorii a Izoturonului în complexul terapiei intensive la pacienţii în stări critice medicină 06.10.2010
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Scrisul ca expresie a conştiinţei şi cale de cunoaştere a fiinţării filosofie 06.10.2010
09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
D Integrarea Republicii Moldova în fluxurile financiare internaţionale economie 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Particularităţile implementării mecanismelor financiare în instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova economie 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Rolul autorităţilor publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere drept 06.10.2010
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Coruperea pasivă şi coruperea activă în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova drept 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Individualizarea dietoterapiei şi a tratamentului medicamentos în dereglarea metabolismului Fenilalaninei medicină 06.10.2010
14.00.09 - Pediatrie
D Rolul unor forme de reproducere a animalelor nevertebrate în formarea productivităţii ecosistemelor acvatice biologie 06.10.2010
03.00.16 - Ecologie
D Eroul şi Universul în proza secolului al XX-lea filologie 06.10.2010
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Procese de captare şi recombinare a purtătorilor de sarcină de neechilibru în straturile amorfe deAs-Se şi As(Sb)2Se3:Sn fizică-matematică 06.10.2010
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Sindromul metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice medicină 06.10.2010
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Cercetarea procesului de uscare a strugurilor de soiuri apirene cu aplicarea curenţilor de frecvenţa supraânaltă tehnică 06.10.2010
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Studii şi elaborarea procesului de uscare a seminţelor de floarea soarelui cu scopul utilizării lor în panificaţie tehnică 06.10.2010
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova drept 06.10.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Tratamentul incontinenţei urinare de efort asociată cu prolaps genital medicină 06.10.2010
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Evoluţia şi controlul astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară medicină 06.10.2010
14.00.09 - Pediatrie
D Modele psihopedagogice de intervenţie în procesul pregătirii pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj psihologie 06.10.2010
19.00.10 - Psihologie specială
DH Flora şi vegetaţia sinantropă necultivată a Republicii Moldova biologie 06.10.2010
03.00.05 - Botanică