Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sarcina oprită în evoluţie: aspecte medico-sociale


Autor: Mihalcean Luminiţa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sarcină oprită în evoluţie, factor medical, factor social

Adnotare

Lucrarea este este expusă pe 121 de pagini tehnoredactate, este constituită din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 202 de surse, 5 anexe, şi include 20 tabele, 26 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: obstetrică şi ginecologie

Scopul studiului: constă în evaluarea aspectelor medico-sociale ale sănătăţii reproductive, evidenţierea factorilor de risc şi alcătuirea unui algoritm de conduită preconcepţional la femeile cu sarcină oprită în evoluţie până la termenul de 22 de săptămâni în anamneză.

Obiectivele cercetării:Evaluarea incidenţei sarcinilor oprite în dezvoltare până la termenul de 22 de săptămâni în cadrul instituţiilor medicale incluse în studiu. Determinarea factorilor de risc medicali şi sociali ce duc la oprirea în evoluţie a sarcinii. Restabilirea funcţiei reproductive dependent de cauza care a provocat stagnarea sarcinii. Elaborarea unui algoritm de conduită la femeile cu sarcină stagnată în anamneză.

Metodologia cercetării ştiinţifice: este un studiu clinic, analitic, prospectiv. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Culegerea datelor pentru cercetarea dată a fost de tip „caz-martor”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: evaluarea incidenţei sarcinii oprite în evoluţie până la 22 de săptămâni în instituţiile medicale incluse în studiu; studierea factorilor medicali şi sociali responsabili în oprirea în dezvoltare a sarcinii până la 22 de săptămâni; elaborarea unui algoritm preconcepţional de conduită a femeilor cu SOE în anamneză.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Datele rezultate în urma studiului au completat cunoştinţele medicilor obstetricieni-ginecologi în referitor la sarcina oprită în evoluţie. Au fost elucidaţi factorii de risc medicali şi sociali în sarcina stagnată, în particular, pentru R. Moldova. A fost elaborat un algoritm de diagnostic şi conduită ulterioară pentru femeile cu sarcină stagnată în anamneză, ceea ce a permis micşorarea incidenţei acestei patologii.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implimentate în activitatea curativă curentă a SCM nr.1 din mun. Chişinău, secţia ginecologie, SCM Bălţi, SR Străşeni, SR Cahul.

Cuprins


1. SARCINA OPRITĂ ÎN EVOLUŢIE: PROBLEMĂ MEDICO-SOCIALĂ
 • 1.1 Rolul factorilor medicali în etiologia sarcinii stagnate
 • 1.2 Rolul factorilor sociali în etiologia sarcinii stagnate
 • 1.3 Valoarea examenului morfologic al trofoblastului / placentei în diagnosticul sarcinii oprite în evoluţie
 • 1.4 Concluzie la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristica generală a pacientelor lotului de studiu
 • 2.2 Metodele de investigaţie
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE MEDICALE ALE SARCINII OPRITE ÎN EVOLUŢIE PÂNĂ LA 22 DE SĂPTĂMÂNI
 • 3.1 Particularităţi anamnestico-clinice ale pacientelor lotului de studiu
 • 3.2 Particularităţi de evoluţie a sarcinii prezente la pacientele lotului de studiu
 • 3.3 Rezultatele examenelor paraclinice la pacientele incluse în studiu
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. ESTIMAREA FACTORILOR DE RISC MEDICALI ŞI SOCIALI PENTRU OPRIREA ÎN EVOLUŢIE A SARCINII PÂNĂ LA 22 DE SĂPTĂMÂNI
 • 4.1 Factori de risc medicali ai sarcinii oprite în evoluţie până la 22 de săptămâni
 • 4.2 Factori de risc sociali ai sarcinii stagnate
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA LA DISTANŢĂ A FUNCŢIEI REPRODUCTIVE A FEMEILOR CU SARCINĂ STAGNATĂ
 • 5.1 Caracterizarea pacientelor lotului de studiu.
 • 5.2 Evaluarea funcţiei reproductive, restabilirea acesteia în funcţie de cauza care a determinat stagnarea sarcinii în antecedente, particularităţile de evoluţie a sarcinii şi naşterii după SOE
 • 5.3 Concluzii la capitolul 5