Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspect clinico-paraclinic şi management ortopedo-chirurgical


Autor: Şavga Nicolae
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Cuvinte Cheie

displazii lombo-sacrate ale coloanei vertebrale, proces degenerativ-distrofic, instabilitatea coloanei, imagistică, calitatea vieţii

Adnotare

Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspect clinico-paraclinic şi management ortopedo-chirurgical”, teza de doctor habilitat în medicină, Chişinău, 2010. Lucrarea este expusă pe 255 de pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este ilustrată cu 19 tabele, 166 de figuri, 6 anexe, iar indicele bibliografic citează 348 de surse literare. Rezultatele obţinute au fost reflectate în 70 de publicaţii ştiinţifice. Cuvinte-cheie: displazii lombo-sacrate ale coloanei vertebrale, proces degenerativ-distrofic, instabilitatea coloanei, imagistică, calitatea vieţii. Domeniul de studiu: chirurgia pediatrică, traumatologia şi ortopedia. Scopul studiului: ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu proces displazic lombo-sacrat prin elaborarea unui algoritm de diagnostic, de diagnostic diferenţial şi tratament medico-ortopedic şi chirurgical individualizat. Obiectivele cercetării: estimarea parametrilor epidemiologici ai displaziilor lombo-sacrate la copii; studierea caracterelor clinico-evolutive, imagistice, biomecanice, geneticе, patofiziologice şi patohistologice ce specifică procesul dispazic al porţiunii lombo-sacrate la copii; optimizarea metodelor de examinare şi elaborarea unui algoritm de diagnostic şi diferenţiere a procesului displazic lombo-sacrat; modelarea conceptuală a genezei procesului displazic lombo-sacrat; elaborarea unor procedee inedite şi completarea programelor tradiţionale de tratament medico-ortopedic şi chirurgical al procesului displazic lombo-sacrat la copii; monitorizarea parametrilor de calitate a vieţii copiilor cu proces displazic al porţiunii lombo-sacrate pe fundalul tratamentului medico-ortopedic şi chirurgical. Metodologia cercetării ştiinţifice: au fost aplicate metode de cercetare clinică, paraclinică, metode de modelare conceptuală, matematică şi de procesare statistică. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră a fost proiectată şi realizată o cercetare complexă şi de profunzime asupra procesului displazic vertebral lombo-sacrat la populaţia de copii a Republicii Moldova. Valoarea aplicativă: algoritmul de diagnostic şi de tratament al displaziei poate contribui la reducerea efectivă a perioadei de tratament staţionar, la diminuarea impactului medicamentos asupra organismului în creştere, asigurând şi o calitate de viaţă normală sau parametri mult amelioraţi. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de instruire la Catedra Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, se aplică în practica cotidiană a secţiei de traumatologie şi ortopedie a COSMC, în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”.

Cuprins


1. PROCESUL DISPLAZIC LOMBO-SACRAT AL COLOANEI VERTEBRALE: VIZIUNI MODERNE ASUPRA ETIOLOGIEI, PATOGENIEI ŞI TRATAMENTULUI (revista literaturii)
 • 1.1. Etiologia şi patogenia procesului displazic al coloanei vertebrale
 • 1.2. Principii moderne şi abordări diagnostice clasice ale procesului displazic din coloana vertebrală la copil
 • 1.3. Conduita curativă a pacienţilor cu proces displazic al segmentului lombo-sacrat
 • 1.4. Concluzie la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului şi determinarea volumului eşantionului
 • 2.2. Metode de investigare a copiilor cu proces displazic al coloanei vertebrale
  • 2.2.1. Metode de cercetare clinică
  • 2.2.2. Imagistica segmentului lombo-sacrat la copiii cu proces displazic
  • 2.2.3. Termografia regiunii lombo-sacrate
  • 2.2.4. Dopplerfluometria cu laser a regiuni lombo-sacrate
  • 2.2.5. Investigarea biomecanică a copiilor cu proces displazic lombo-sacrat
  • 2.2.6. Examinarea biochimică
  • 2.2.7. Cercetările morfopatologice
 • 2.3. Metode de modelare conceptuală, matematică şi de procesare statisitică

3. REZULTATELE INVESTIGĂRII PACIENŢILOR CU PROCES DISPLAZIC
 • 3.1. Epidemiologia afecţiunilor displazice lombo-sacrate ale coloanei vertebrale
 • 3.2. Prognosticul matematic în patologia vertebrogenă la copil
 • 3.3. Aspectele genetice în dezvoltarea procesului displazic lombo-sacrat
 • 3.4. Simptomatologia clinică de manifestare a procesului displazic lombo-sacrat
 • 3.5. Repartiţia formelor nozologice de afecţiuni displazice lombo-sacrate
 • 3.6. Rezultatele investigaţiilor imagistice
 • 3.7. Rezultatele cercetării termografice
 • 3.8. Rezultatele dopplerfluometriei cu laser
 • 3.9. Rezultatele estimărilor biomecanice
 • 3.10. Rezultatele examinărilor biochimice
 • 3.11. Variante clinico-radiologice ale procesului displazic lombo-sacrat
  • 3.11.1. Indicii radiometrici ai procesului displazic în cazul diferitelor variante de evoluţie
  • 3.11.2. Corelaţiile clinico-radiologice ale sindroamelor clinice acuzate de bolnavii cu proces displazic
 • 3.12. Calitatea vieţii copiilor cu proces displazic lombo-sacrat
 • 3.13. Aspecte morfopatologice ale procesului displazic lombo-sacrat la copii
 • 3.14. Algoritmul de diagnostic şi de diagnostic diferenţial al procesului displazic lombo-sacrat la copii
 • 3.15. Concluzie la capitolul 3

4. MODELUL CONCEPTUAL AL GENEZEI PROCESULUI DISPLAZIC DIN SEGMENTUL LOMBO-SACRAT AL COLOANEI VERTEBRALE
 • 4.1. Reperele teoretice de constituire a modelului conceptual
 • 4.2. Modelul conceptual al genezei modificărilor funcţional-structurale din segmentul lombo-sacrat al coloanei vertebrale şi manifestările clinice determinate de diferite variante ale procesului displazic
 • 4.3. Modelarea matematică a stărilor de tensiune–deformare a segmentelor lombare inferioare ale coloanei vertebrale
 • 4.3.1. Cercetarea stării de tensiune–deformare a segmentelor lombare inferioare în normă.
 • 4.3.2. Cercetarea stării de tensiune–deformare a coloanei vertebrale în condiţiile modelării
 • displaziei cu rigidizarea complexului de sprijin anterior
 • 4.3.3. Cercetarea stării de tensiune–deformare a coloanei vertebrale în condiţia modelării displaziei cu rigidizarea complexului de sprijin posterior
 • 4.4. Concluzie la capitolul 4

5. PRINCIPII ŞI MODALITĂŢI DE ABORDARE CURATIVĂ A COPIILOR CU PROCES DISPLAZIC LOMBO-SACRAT
 • 5.1. Principii de suport în alegerea programului curativ
 • 5.2. Tratamentul medico-ortopedic al copiilor cu proces displazic
  • 5.2.1. Caracteristicile tratamentului conservativ realizat prin metoda proprie (lotul I)
  • 5.2.2. Caracteristicile tratamentului conservativ realizat prin metoda tradiţională (lotul II)
  • 5.2.3. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentelor conservative (lotul I şi lotul II)
 • 5.3. Formulele de tratament chirurgical aplicat în procesul displazic lombo-sacrat
 • 5.4. Rezultatele tratamentului chirurgical aplicat copiilor cu proces displazic lombo-sacrat
 • 5.5. Algoritmul de selectare a tacticii curative
 • 5.6. Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor în perioada postoperatorie precoce şi la distanţă
 • 5.7. Concluzie la capitolul 5