Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Aplicaţii χ-normale


Autor: Piotr Dovbuş
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.01 - Analiză matematică
Anul:2004
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
CSS: D 30-01.01.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

varietate complexe, metrice invariante, aplicaţie normale, domeniu admisibil, limită admisibilă

Adnotare

Teza este consacrată teoriei aplicaţiilor normale. Este introdusă noţiunea de aplicaţie X-normală, sunt studiate proprietăţile de prelungire a acestor aplicaţii peste submulţimile excepţionale. Este obţinută o serie de aplicaţii la comportarea la frontieră a aplicaţiilor olomorfe.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aplicaţii X-normale
  1. Noţiuni preliminare
  2. Generalizarea criteriului de normalitate a lui Marty
  3. Aplicaţii normale pe varietăţi omogene
  4. Definiţia aplicaţiilor X-normale
  5. Limitările la creştere a funcţiilor normale
  6. Prelungirea aplicaţiilor X-normale

CAPITOLU II. Aplicaţii la proprietăţile la frontieră
  1. Despre existenţa limitelor admisibile ale funcţiilor
  2. Criteriul de existenţă a K-limitelor
  3. Precizarea teoremei lui Lindelof