Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul obezităţii severe prin intervenţii chirurgicale asupra tractului gastro-intestinal


Autor: Balan Sergiu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

obezitate morbidă, chirurgia bariatrică, sindrom metabolic.

Adnotare

Teza este expusă pe 135 pagini şi cuprinde: introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie inspirată din 150 surse literare, 35 tabele, 50 figuri, acte de implementare, CV.

Tezele şi ideile de suport ale studiului au fost relatate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Pacienţii cu obezitate morbidă, care au fost supuşi tratamentului chirurgical etiopatogenetic.

Sarcinile lucrării. Ameliorarea rezultatelor precoce şi la distanţă a tratamentului chirurgical al obezităţii morbide prin aplicarea individual-diferenţiată a metodelor bariatrice contemporane.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pe materialul clinic studiat s-a demonstrat, că gradul dereglării metabolismului lipidic este direct proporţional cu nivelul de insulino-rezistenţă, iar instalarea dislipidemiei este dependentă de durata dereglării metabolismului glucidic. Pentru prima dată în Republica Moldova s-a studiat eficacitatea procedeelor restrictive şi mixte în evoluţia componentelor sindromului metabolic. S-a demonstrat rezoluţia hiperglicemiei în urma montării bandajului gastric şi ineficacitatea acestuia în corecţia dislipidemiei. A fost demonstrată superioritatea bypass-lui gastric în aspectul pierderii ponderale, eficacităţii asanării dislipidemiei şi diabetului zaharat tip II.

Valoarea practică. În rezultatul cercetărilor efectuate a fost implementată în practica clinică un algoritm de alegere a procedeului chirurgical bazat pe prezenţa componentelor sindromului metabolic şi gradului evolutiv al bolii. Au fost stabilite criteriile de selectare a pacienţilor pentru intervenţie chirurgicală în vederea optimizării eficacităţii tratamentului şi diminuării riscului operator. Au fost concretizate nivelul montării anastomozei intestinale în funcţie de indicele masei corporale, în baza analizei rezultatelor tratamentului chirurgical la distanţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare şi implementate în activitatea curativă a secţiilor de chirurgie la bazele clinice a Catedrei Chirurgie nr.1 „N. Anestiadi” IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”.