Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 /

Teze, noiembrie 2010

Teze [18]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Perfecţionarea contabilităţii stocurilor la întreprinderile agricole economie 04.11.2010
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Aspecte morfo-fiziologice şi genetice de interacţiune gazdă-parazit (Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.) biologie 04.11.2010
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Argumentarea sistemului de prognoză a dăunătorilor mărului în baza integrării modelelor fenologice şi spaţiale agricultură 04.11.2010
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Însuşirile şi regimurile cernoziomurilor obişnuite erodate din Zona de Sud a Moldovei şi măsuri de prevenire a degradării accelerate biologie 04.11.2010
03.00.27 - Pedologie
D Modificarea dirijată a temperaturii şi circulaţiei sanguine ale diferitor zone ale corpului prin intermediul respiraţiei forţate si a exerciţiilor statice biologie 04.11.2010
03.00.29 - Sanocreatologie
D Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice drept 04.11.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Drept execuţional - instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice drept 04.11.2010
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Universul prozei lui Leon Donici-Dobronravov (dimensiuni biblice şi tipologia lumii clerului) filologie 04.11.2010
10.01.01 - Literatura română
D Epic şi etic în opera lui Ioan Slavici filologie 04.11.2010
10.01.01 - Literatura română
D Liberarea de răspundere penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova drept 04.11.2010
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Literatura română din Republica Moldova: deschidere spre universalism. filologie 04.11.2010
10.01.01 - Literatura română
DH Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe fizică-matematică 04.11.2010
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor subţiri structural neajustate din materiale halcogenidice si oxidice fizică-matematică 04.11.2010
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Evaluarea complexă a stării de sănătate a adolescenţilor de 15-18 ani din Republica Moldova medicină 04.11.2010
14.00.07 - Igienă
D Estimarea impactului pe sănătate a unor deficienţe nutriţionale (fier şi acid folic) şi elaborarea măsurilor profilactice medicină 04.11.2010
14.00.07 - Igienă
D Fondul genetic al unor culturi leguminoase din genul Vigna şi identificarea donatorilor preţioşi pentru ameliorare biologie 04.11.2010
03.00.15 - Genetică
D Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma globalizării economie 04.11.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova economie 04.11.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit