Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Aspecte comparative de vârstă, tehnică şi conduită postoperatorie în miringoplastie (studiu clinico-experimental)


Autor: Andrei Antohi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

miringoplastia, grefă autofascială, tehnică operatorie „under lay”, Regesan, Solcoseril gel, operaţie concomitentă, rezultate anatomice şi funcţionale

Adnotare

În lucrare s-au analizat rezultatele studiului unui lot de 137 de pacienţi cu vârstă cuprinsă între 7 şi 60 de ani. 75 de pacienţi (54,7%) au fost de sex masculin şi 62 (45,3%) – de sex feminin. 86 de pacienţi (62,8%) sufereau de mezotimpanită cronică în remisiune stabilă, la 35 de pacienţi (25,5%) a fost stabilit diagnosticul de mezotimpanită cronică în remisiune incompletă, 16 pacienţi (11,7%) sufereau de ruptură miringiană posttraumatică.

Studiul a fost efectuat în clinica ORL din Spitalul Clinic Republican şi Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Em. Coţaga”.

Conţinutul lucrării este bazat pe analiza comparativă a rezultatelor anatomice şi funcţionale după practicarea miringoplastiei, utilizând transplant autofascial şi metoda „under lay” – plasarea grefei autofasciale sub lamboul meato-timpanal. Pentru sporirea revitalizării transplantului miringoplastia a fost asistată prin utilizarea preparatelor cu efect regenerator. În acest scop pacienţii au fost repartizaţi în trei loturi:

Rezultatele anatomice şi funcţionale au fost analizate în termene postoperatorii de o lună, 3 – 6 luni şi 1 – 3 ani.

Rezultatul anatomic a fost stabilit conform integrităţii membranei timpanice: Rezultat anatomic bun – membrana timpanică integrală; prezenţa unei fisuri timpanale sau unei perforaţii mici – rezultat anatomic satisfăcător; prezenţa unei perforaţii subtotale sau totale – rezultat anatomic nesatisfăcător.

Rezultatul funcţional a fost analizat prin examinarea vorbirii şoptite şi audiometria tonală preliminară.

La aprecierea rezultatelor funcţionale obţinute prin audiometrie tonală ne-am condus de mărimea rezervei cohleare sau Rinne-ului audiometric. Am folosit clasificarea Portmann M. (1992).

Cele mai bune rezultate anatomice şi funcţionale în toate termenele postoperatorii am obţinut în lotul I de studiu ( cu utilizarea preparatului „Regesan”).

Rezultatele studiului clinic au fost confirmate prin examinarea histologică în partea experimentală a lucrării. Experimentele s-au făcut pe 9 iepuri de casă cu greutatea 3 – 3,5 kg. Au fost practicate 18 intervenţii, asistate prin anestezie locală şi potenţare intramusculară. În scopuri profilactice, în perioada postoperatorie, animalelor li s-a administrat o cură de antibioterapie.

La pacienţii cu diagnosticul „Mezotimpanită cronică în remisiune incompletă” concomitent cu miringoplastia a fost practicată intervenţia de asanare (antrotomia sau aticoantrotomia). Pentru prevenirea suprainfectării plăgii postoperatorii la toţi pacienţii a fost administrată antibioterapia de scurtă durată: preoperator i/m – cefazolină 2 g sau ceftriaxonă 1 g cu 2 ore până la operaţie şi intraoperator – 1 g cefazolină sau 0,5 g ceftriaxonă i/v.

Rezultate anatomice şi funcţionale performante am obţinut după practicarea miringoplastiei la copii sub 16 ani. Mai bune rezultate am obţinut în lotul I de studiu – respectiv 89,6% şi 90,8%.

Concluzia: rezultatele anatomice şi funcţionale mai bune, după miringoplastie practicată prin metoda „under lay” cu utilizarea autofasciei temporale, am obţinut în lotul I de studiu, unde a fost folosit preparatul „Regesan”. Miringoplastia asistată de intervenţia de asanare nu schimbă esenţial rezultatele obţinute. La copii rezultatele anatomice şi funcţionale sunt mai bune, comparativ cu adulţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Miringoplastia cu utilizarea diverselor tipuri de grefe: date istorice şi actualităţi
 • Revista literaturii
 • I. Miringoplastia cu utilizarea diverselor tipuri de grefe: date istorice şi actualităţi

CAPITOLUL II. Rezultatele studiului experimental. Caracteristica loturilor de bolnavi şi metodica investigaţiilor
 • 2.1 Rezultatele studiului experimental
 • 2.2 Caracteristica loturilor de bolnavi şi metodica investigaţiilor
 • 2.2.1 Caracteristica loturilor de bolnavi
 • 2.2.2 Metodica investigaţiilor

CAPITOLUL III. Tehnici operatorii în miringoplastie
 • 3.1 Indicaţii şi contraindicaţii în miringoplastie
 • 3.2 Tehnica intervenţiilor chirurgicale
 • 3.3 Perioada postoperatorie în loturile de bolnavi

CAPITOLUL IV. Rezultate anatomice şi funcţionale după miringoplastie în loturile de studiu
 • 4.1 Rezultate anatomice şi funcţionale în lotul I de studiu în diferite termene postoperatorii
 • 4.2 Rezultate anatomice şi funcţionale în lotul II de studiu în diferite termene postoperatorii
 • 4.3 Rezultate anatomice şi funcţionale în lotul III (de control) în diferite termene postoperatorii

CAPITOLUL V. Sinteza rezultatelor obţinute
 • 5.1 Analiza comparativă a rezultatelor anatomice în loturile de studiu în diferite termene postoperatorii
 • 5.2 Analiza comparativă a rezultatelor funcţionale în loturile de studiu în diferite termene postoperatorii
 • 5.3 Sinteza rezultatelor anatomice în loturile de bolnavi în diferite termene postoperatorii
 • 5.4 Sinteza rezultatelor funcţionale în loturile de bolnavi în diferite termene postoperatorii
 • 5.5 Sinteza rezultatelor anatomice şi funcţionale în loturile de bolnavi în dependenţă de vîrstă şi caracterul procesului patologic