Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 /

Teze, iunie 2005

Teze [37]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Aspectele medico-sociale ale sarcinii şi naşterii la adolescente în Republica Moldova medicină 23.06.2005
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Managementul activităţii de desfacere a produselor finite în cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova economie 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Calcularea costului producţiei în industria de confecţii economie 23.06.2005
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Impactul managementului asupra dezvoltării sportului în România economie 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficienţa economică a producerii şi prelucrării legumelor (în baza datelor întreprinderilor din Zona de Centru a Republicii Moldova) economie 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Modelul managementului contemporan în gestiunea organizaţiilor sportive (Studiu de caz – judeţul Sibiu, România) economie 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reglementarea juridică a relaţiilor privind mărcile de produse şi de servicii în Republica Moldova drept 23.06.2005
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova drept 23.06.2005
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Unele aspecte privind răspunderea statelor în dreptul internaţional drept 23.06.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Dreptul de servitute drept 23.06.2005
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Oficiul consular – mijloc de realizare şi asigurare a drepturilor cetăţenilor în străinătate drept 23.06.2005
12.00.10 - Drept internaţional public
D Reflectarea tranziţiei în compartimentul politic al maselor (cazul Republicii Moldova) ştiinţe politice 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova: analiza şi modelarea parametrilor dinamici ştiinţe politice 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Elita politică din Republica Moldova: aspecte ale formării şi dezvoltării ştiinţe politice 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Minorităţile naţionale în Republica Moldova: starea şi problemele de integrare (analiză politologică) ştiinţe politice 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Federaţia Rusă în contextul proceselor politice internaţionale contemporane ştiinţe politice 23.06.2005
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Interesele politice şi mass media (cazul Republicii Moldova) ştiinţe politice 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Dezvoltarea relaţiilor export-import a produselor agroalimentare în Republica Moldova economie 23.06.2005
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului produselor plantaţiilor pomicole economie 23.06.2005
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Probleme ale protecţiei sociale a copilului şi familiei în dificultate(în baza investigaţiilor sociologice întreprinse în municipiul Chişinău) sociologie 23.06.2005
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Modele matematice şi produse program în managementul districtelor fizică-matematică 23.06.2005
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Urticaria cronică recidivantă şi starea funcţională a ficatului medicină 23.06.2005
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Aspecte categoriale ale teoriei grupurilor şi inelelor topologice fizică-matematică 23.06.2005
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Influenţa diferitor factori externi asupra microdurităţii şi specificului de deformare plastică ale metalelor şi cristalelor iono - covalente fizică-matematică 23.06.2005
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Particularităţile creării nivelelor micro- şi mezoscopice de deformare plastică a cristalelor sub acţiunea sarcinii concentrate fizică-matematică 23.06.2005
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Aspecte medico-sociale ale sănătăţii elevilor medicină 23.06.2005
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Elaborarea mediilor de cultură pentru diagnosticul de laborator al infecţiei cu Campylobacter medicină 23.06.2005
03.00.07 - Microbiologie
D Corelaţiile clinice, endoscopice şi morfologice în boala de reflux gastroesofagian medicină 23.06.2005
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Diagnosticul şi tratamentul traumatismelor vertebro-medulare a joncţiunii toracolombare medicină 23.06.2005
14.00.28 - Neurochirurgie
D Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "atletism" pedagogie 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea ritmului de activitate motrică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al disciplinei "educaţia ritmico-muzicală" pedagogie 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curriculumului şcolar pedagogie 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Optimizarea randamentului tehnico-tactic prin dezvoltarea calităţilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la eşalonul 17-18 ani pedagogie 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea tehnică şi psihomotrică a studenţilor militari în proba de înot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar pedagogie 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova pedagogie 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea culturii comunicative a profesorului în condiţiile şcolii contemporane pedagogie 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educaţii pedagogie 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală