Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea şi utilizarea materialului iniţial de ameliorare în crearea hibrizilor şi soiurilor de Salvia sclarea L. cu perioada de vegetaţie diferi


Autor: Cotelea Ludmila
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Maria Gonceariuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
CSS: DH 10-06.01.05-25.12.03
Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Salvia sclarea L, genotip, ameliorare, soi, hibrid, caractere cantitative, linie consangvinizată, heterozis, ulei esenţial, productivitate

Adnotare

Teza este compusă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografie din 165 titluri, 2 anexe. Volumul de 92 pagini de text de bază include 25 tabele şi 40 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Crearea materialului iniţial de ameliorare la Salvia sclarea L. şi elaborarea soiurilor noi cu perioada de vegetaţie diferită şi productivitate sporită.

Obiectivele: Crearea şi evaluarea liniilor consangvinizate, hibrizilor simpli, tripli, dubli, în trepte şi complecşi de Salvia sclarea L; selectarea surselor genetice, genotipurilor perspective în crearea diferitor tipuri de hibrizi. Evaluarea caracterelor cantitative, selectarea formelor parentale cu capacitate de combinare înaltă. Determinarea efectului heterozis la hibrizii F1 creaţi. Testarea în culturi comparative de concurs a hibrizilor, soiurilor noi.

Noutatea ştiinţifică: A fost îmbogăţit şi diversificat materialul iniţial de ameliorare la Salvia sclarea L. În schemele de hibridări au fost incluşi hibrizi complecşi, dubli şi în trepte în calitate de forme parentale. Au fost evidenţiate particularităţile creării hibrizilor din diferite tipuri de încrucişări ca material iniţial de selecţie prin evaluarea preliminară a formelor parentale (genitori) după principalele caractere ameliorative, inclusiv conţinutul de ulei esenţial şi concret. S-a demonstrat influenţa specifică a germoplasmei genitorilor la expresia efectului de heterozis la caractere cantitative ce influenţează producţia de materie primă şi ulei esenţial.

Semnificaţia teoretică: Stabilirea unor legităţi ale expresiei heterozisului după caracterele cantitative, ca elemente ale structurii productivităţii, permit crearea dirijată a hibrizilor cu destinaţie specială ca material iniţial de ameliorare. Informaţia respectivă oferă posibilităţi de prognozare a nivelului de heterozis la hibrizii simpli, tripli, dubli şi în trepte, care prezintă surse valoroase de gene favorabile pentru crearea soiurilor noi.

Valoarea aplicativă: Au fost creaţi hibrizi simpli, tripli, dubli şi în trepte complecşi cu perioada de vegetaţie diferită, ce manifestă heterozis la un şir de caractere cantitative, efectul heterozisului fiind în unele cazuri foarte înalt: 15-63%. A fost creat şi omologat un soi nou de Salvia sclarea L.– Ambra Plus, peren, rezistent la ger, iernare şi boli. Randamentul soiului nou în trei ani de exploatare a plantaţiei este de 30 t/ha de inflorescenţe şi 73.3 kg/ha de ulei esenţial.

Cuprins


1. ANAILZA SITUAŢIEI ÎN EVALUAREA ŞI UTILIZAREA MATERIALULUI INIŢIAL DE AMELIORARE ÎN CREAREA HIBRIZILOR ŞI SOIURILOR DE SALVIA SCLAREA L.
 • 1.1.Importanţa economică a speciei Salvia sclarea L. (şerlai) pentru Republica Moldova
 • 1.2.Importanţa creării materialului iniţial de ameliorare şi elaborării soiurilor de S. Sclarea
 • 1.3. Descrierea speciei Salvia sclarea L. Biologia înfloritului
 • 1.4. Citogenetica şi genetica speciei Salvia sclarea L., androsterilitatea
 • 1.5. Implementarea în cultură şi utilizarea speciei Salvia sclarea L.
 • 1.6. Compoziţia chimică, proprietăţile fizico-chimice ale uleiului esenţial şi concretului de Salvia sclarea L.
 • 1.7. Rezultatele obţinute în crearea genotipurilor noi, a materialului iniţial de ameliorare la şerlai în Republica Moldova
 • 1.8. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIAL, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul biologic utilizat. Metode de evaluare, testare
 • 2.2. Tehnologia de cultivare în experienţe integrale
 • 2.3. Condiţii pedoclimatice în perioada cercetărilor
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. EVALUAREA MATERIALULUI INIŢIAL DE AMELIORARE LA S. SCLAREA L.
 • 3.1. Selectarea şi evaluarea liniilor consangvinizate de Salvia sclarea L. în calitate de forme parentale în hibridări
 • 3.2. Selectarea şi evaluarea hibrizilor de Salvia sclarea L. în calitate forme parentale în hibridări de diferite tipuri
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. CREAREA HIBRIZILOR, SOIURILOR DE SALVIA SCLAREA L. ŞI EVALUAREA LOR
  <
 • 4.1. Efectuarea hibridărilor de diferite tipuri
 • 4.2.Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizii F1 de S.sclarea L. în anul I-îi de vegetaţie
 • 4.3. Conţinutul şi calitatea uleiului esenţial la hibrizii F1 de Salvia sclarea L.
 • 4.4. Efectul heterozis la hibrizii creaţi de Salvia sclarea L. în generaţia F1
 • 4.5. Testarea caracterelor cantitative la soiurile de Salvia sclarea L.
 • 4.6. Productivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. în TCCC.
 • 4.7. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI