Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile clinico-experimentale ale modificărilor fluxului sanguin regional în miomul uterin simptomatic


Autor: Corina Cardaniuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mihail Todiraş
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

miom uterin, artera uterină, hemoragie uterină, flux sanguin, reactivitate vasculară, Izoturon

Adnotare

Lipsa unei păreri unice referitor la patogeneza miomului uterin reduce semnificativ eficienţa tratamentului şi impune necesitatea cercetărilor mai profunde ale mecanismelor implicate în patologia dată, a lanţurilor patogenezei şi specificului evoluţiei tumorii, căutarea de noi posibilităţi de diagnostic şi căi de creştere a eficacităţii tratamentului.

Lucrarea prezentă a fost orientată spre elucidarea modificărilor fluxului sanguin regional la pacientele cu miom uterin simptomatic în funcţie de dimensiunile tumorii şi asocierea hemoragiei uterine patologice. Pe baza rezultatelor obţinute a fost demonstrată o intensificare a hemodinamicii locale şi o augmentare a fluxului sanguin în artera uterină la pacientele cu miom uterin simptomatic. A fost evidenţiată o scădere progresivă a indicilor care caracterizează fluxul sanguin în artera uterină, o dată cu creşterea dimensiunilor tumorale.

Analiza rezultatelor histologice şi morfometrice a demonstrat augmentarea tuturor stratutilor peretelui vascular în artera uterină prelevată din uterul afectat de miom, iar gradul îngroşării tunicilor arteriale corelează cu dimensiunile tumorii.

Investigaţiile experimentale au demonstrat că reactivitatea contractilă in vitro a arterei uterine la aplicarea stimulilor adrenergici, serotoninergici şi angiotensinici scade o dată cu creşterea miomului, iar răspunsul vasorelaxant colinergic se intensifică. Modificările sunt mai pronunţate în cazul miomului asociat cu hemoragie uterină patologică. Totodată, investigaţiile experimentale în cadrul lucrării prezente au demonstrat că Izoturonul, inhibitor specific al NOS, potenţează semnificativ acţiunea constrictoare adrenergică, serotoninergică şi angiotensinică la nivelul arterei uterine şi reduce considerabil efectul vasorelaxant al acetilcolinei.

Pe baza rezultatelor obţinute a fost elaborată o metodă nouă de tratament, cu utilizarea în premieră a preparatului Izoturon (remediu aprobat pe teritoriul R.Moldova), sub formă de supozitorii vaginale, pentru tratamentul hemoragiilor uterine şi a simptomului algic asociate miomului uterin. Tratamentul cu Izoturon 100 mg. sub formă de supozitorii vaginale a avut un succes de 87,8% în stoparea sângerărilor uterine şi de 100% în ameliorarea simptomul dolor. Rezultatele studiului prezent demonstrează că administrarea Izoturonului este o metodă eficientă în tratamentul miomului uterin simptomatic, cu rezultate bune în ceea ce priveşte hemoragiile uterine patologice şi simptomul algic, asociate tumorii. Beneficiile relevate ale remediului oferă un nou algoritm de acţiune care poate fi oferit acestei categorii de paciente.

Cuprins


CAPITOLUL I. Particularităţile fluxului sanguin regional şi implicaţiile oxidului nitric în evoluţia şi manifestarea miomului uterin (revista literaturii)
 • 1.1. Caracteristici generale ale miomului uterin
 • 1.2. Localizarea, evoluţia şi simptomatologia miomului uterin
 • 1.3. Factori implicaţi în dezvoltarea şi creşterea miomului uterin
 • 1.4. Particularităţile fluxului sanguin regional în miomul uterin
 • 1.5. Rolul endoteliului şi al oxidului nitric în homeostazia circulatorie
 • 1.6. Rolul endoteliului şi al oxidului nitric în evoluţia şi exprimarea clinică a miomului uterin

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1. Metoda de selectare a pacientelor incluse în studiu
 • 2.2. Metoda investigaţiilor clinice şi paraclinice
 • 2.3. Metoda studierii parametrilor fluxului sanguin regional cu ajutorul ecografiei Doppler
 • 2.4. Analiza histologică şi morfometrică a arterelor uterine izolate de la pacientele supuse hiserectomiei pentru miom uterin complicat
 • 2.5. Studiul în baia de organ izolat
 • 2.6. Metoda utilizării supozitoarelor vaginale cu Izoturon în tratamentul hemoragiilor uterine patologice şi a simptomului algic la pacientele cu miom uterin
 • 2.7. Metoda prelucrării statistice a rezultatelor

CAPITOLUL III. Particularităţile fluxului sanguin regional la pacientele cu miom uterin simptomatic
 • 3.1. Caracteristica clinică şi paraclinică a pacientelor cu miom uterin
 • 3.2. Particularităţile fluxului sanguin în artera uterină la pacientele cu miom uterin simptomatic

CAPITOLUL IV. Rezultatele studiului morfologic şi funcţional al arterelor uterine în miomul uterin simptomatic
 • 4.1. Analiza histologică şi morfometrică a arterelor uterine în caz de miom uterin
 • 4.2. Studierea modificărilor funcţionale în reactivitatea vasculară a arterelor uterine la pacientele cu miom uterin simptomatic
 • 4.2.1. Aprecierea modificărilor funcţionale în reactivitatea adrenergică a arterelor uterine izolate de la pacientele operate pentru miom uterin simptomatic
 • 4.2.2. Studierea reactivităţii colinergice a arterelor uterine la pacientele cu miom uterin simptomatic
 • 4.2.3. Analiza diferenţelor în acţiunea serotoninei la nivelul arterelor uterine în cazul miomului uterin simptomatic
 • 4.2.4. Aprecierea diferenţelor în reactivitatea angiotensinică a arterelor uterine la pacientele cu miom uterin simptomatic
 • 4.2.5. Aportul Izoturonului în potenţarea vasoconstricţiei la nivelul arterelor uterine în caz de miom uterin simptomatic

CAPITOLUL V. Utilizarea bromurii de s-etilizotiouroniu în tratamentul hemoragiilor uterine patologice şi a simptomului algic asociate miomului uterin