Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 /

Teze, februarie 2005

Teze [18]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Aspecte ale comportamentului agresiv la apis mellifera l. (hymenoptera, apidae) biologie 24.02.2005
03.00.09 - Entomologie
D Consensualismul în istoria dreptului Roman drept 24.02.2005
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Importul amforelor greceştiîn spaţiul bugo-carpatic în sec. VI – începutul sec. II A.Chr. istorie 24.02.2005
07.00.06 - Arheologie
D Probleme şi factori ai liderismului eficient în întreprinderile din Moldova (în baza materialelor cercetării efectuate la întreprinderile din zona sudică a Republicii Moldova) economie 24.02.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere la elevii din clasa întâia prin integrarea conţinuturilor curriculare pedagogie 24.02.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale pedagogie 24.02.2005
13.00.03 - Pedagogie specială
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu pedagogie 24.02.2005
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice la viitorii profesori de educaţie fizică pedagogie 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Intensificarea procesului de educaţie fizică din gimnaziu prin aplicarea utilajului sportiv nestandart, a muzicii funcţionale şi antrenamentului în circuit pedagogie 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani pedagogie 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea profesională a studenţilor cu specializarea "kinetoterapie" pentru activitatea didactică în sistemul educaţiei fizice şcolare pedagogie 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Instruirea asistată de calculator – în baza programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin pedagogie 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Umberto Eco şi retorica romanului postmodernist filologie 24.02.2005
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Receptarea poeziei lamartiniene în literatura română din secolul al XIX-lea filologie 24.02.2005
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Gustave Flaubert şi literatura română filologie 24.02.2005
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Descîntecul la români: istorie şi actualitate filologie 24.02.2005
10.01.09 - Folcloristică
D Tratamentul ortodontic a deformaţiilor zonei oro-maxilo-faciale la pacienţii cu despicături unilaterale ale buzei şi palatului medicină 24.02.2005
14.00.21 - Stomatologie
D Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 24.02.2005
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)