Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dereglările homeostaziei macro-şi microelementelor la bolnavii cu hepatită cronică virală C


Autor: Maev Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.05-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Adnotare

Teza este expusă pe 107 pagini, include Introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografia din 223 de surse, 5 anexe, 15 figuri şi 34 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Boli Interne (Hepatologie)

Scopul studiului:Studierea homeostaziei macroelementelor (K, Na, Ca, Mg, P) şi microelementelor (Cu, Zn, Fe) la pacienţii cu hepatită cronică virală C şi stabilirea interrelaţiilor cu activitatea procesului inflamator hepatic şi viral.

Obiectivele studiului: evaluarea nivelului seric de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi a indicilor homeostaziei fierului (Fe, feritina) în funcţie de datele demografice; studierea parametrilor respectivi în funcţie de gradul de activitate a procesului inflamator hepatic, faza infecţiei virale şi durata maladiei. Determinarea interrelaţiilor între nivelul seric al macro- şi microelementelor cu diferite sindroame patologice hepatice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa constat în evidenţierea dereglărilor homeostaziei microelementelor la pacienții cu hepatită cronică virală C din Republica Moldova, care s-au caracterizat prin nivel seric evident crescut de cupru şi de fier, factori cu potenţial puternic prooxidant şi profibrogenetic, ce pot favoriza progresarea maladiei. Dereglările homeostaziei macroelementelor (nivel scăzut de calciu şi de natriu şi nivel crescut de magneziu) denotă influenţa factorilor exogeni şi influenţa factorilor ce ţin de organismul gazdă, în evoluţia hepatitei cronice virale C.

Semnificaţia teoretică a lucrării a constat în relevarea particularităţilor homeostaziei macro- şi microelementelor la pacienţii cu hepatită cronică virală C, care au permis elucidarea şi completarea unor mecanisme de dezvoltare a leziunilor hepatice la pacienţii cu HCV C.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie determinarea nivelului seric de macro- şi microelemente la pacienții cu hepatită cronică virală C, ceea ce va permite aprecierea factorilor nefavorabili în evoluția maladiei şi o abordare terapeutică efectivă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare şi apoi implementate în activitatea curativă curentă a secţiei de Hepatologie a IMSP Spitalului Clinic Republican.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL HEPATITEI CRONICE VIRALE C ÎN FUNCŢIE DE CONŢINUTUL MACRO- ŞI MICROELEMENTELOR ÎN ORGANISM
 • 1.1 Rolul biologic al macro- şi microelementelor în organismul uman
 • 1.1.1 Rolul ficatului în homeostazia macro- şi microelementelor
 • 1.1.2 Influenţa diferitor concentraţii de macro- şi microelemente asupra organismului uman
 • 1.2 Rolul macro- şi microelementelor în evoluţia şi patogeneza hepatitei cronice virale C
 • 1.3 Rolul unor antioxidanţi hepatici în evoluţia şi patogeneza hepatitei cronice virale C
 • 1.4 Elementele chimice în mediul ambiant al Republicii Moldova
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica materialului clinic
 • 2.2 Metode de cercetare aplicate în loturile de studiu
 • 2.3 Metode de analiză a rezultatelor obţinute
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL MACROELEMENTELOR ȘI AL MICROELEMENTELOR ÎN PATOGENIA ŞI EVOLUŢIA HEPATITEI CRONICE VIRALE C
 • 3.1 Evaluarea nivelului seric al macroelementelor (K, Na, Ca, Mg, P) la pacienţii cu hepatită cronică virală C în funcţie de datele demografice.
 • 3.2 Studierea echilibrului între nivelurile microelementelor (Cu, Zn) şi nivelurile antioxidanţilor hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) la pacienţii cu HCV C în funcţie de datele demografice
 • 3.3 Studierea indicilor homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu HCV C în funcţie de datele demografice
 • 3.4 Aprecierea concentraţiei serice de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi de indici ai homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu hepatită cronică virală C cu grad diferit de activitate a procesului inflamator hepatic
 • 3.5 Aprecierea concentraţiei serice de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi de indici ai homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu hepatită cronică virală C în funcţie de faza infecţiei virale şi de durata bolii
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. MARKERII ESENȚIALI DE LABORATOR AI SINDROAMELOR PATOLOGICE HEPATICE LA PACIENȚII CU HEPATITĂ CRONICĂ VIRALĂ C ÎN FUNCŢIE DE CONCENTRAŢIA SERICĂ DE MACRO- ŞI MICROELEMENTE
 • 4.1 Sindromul citolitic
 • 4.2 Sindromul colestatic
 • 4.3 Sindromul hepatopriv
 • 4.4 Sindromul imuno-inflamator
 • 4.5 Indicii de corelare între nivelul seric al macro- şi microelementelor şi al antioxidanţilor hepatici cu parametrii sindroamelor patologice hepatice
 • 4.6 Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE