Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele etiopatogenetice şi curative ale ulcerului cornean


Autor: Ceban Cornelia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ulcer cornean, analiză comparativă, ozon, Bio-R, terapie asociată, tratament chirurgical, membrană amniotică, acoperire simplă, acoperire pliată

Adnotare

Lucrarea conţine 118 pagini dactilografiate şi include: introducerea, revista literaturii, materiale şi metode, 3 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii, discuţii, concluzii, recomandări, bibliografia care citează 266 surse literare, anexe. Materialul ilustrativ: 31 tabele şi 35 figuri. În baza tezei au fost publicate 8 lucrări ştiinţifice, elaborată 1 recomandare metodică.

Domeniul de studiu: oftalmologie.

Scopul şi obiectivele studiului: studierea etiologie, mecanismelor patogenetice şi a eficacităţii tratamentului complex al ulcerului cornean, prin utilizarea soluţiei ozonate, remediului adaptogen Bio-R şi a membranei amniotice cu elaborarea metodei optime de aplicare a acesteia. Studierea dinamicii simptomelor clinice, aprecierea marcherilor inflamaţiei sistemice şi ai statutului imun celular şi umoral, a concentraţiei citokinelor proinflamatorii serice, a indicilor lipoperoxidării şi studierea dinamicii acestora sub influenţa tratamentului complex cu includerea preparatului Bio-R, soluţiei ozonate şi asocierii lor şi a tratamentului chirurgical prin acoperire cu membrană amniotică.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Studiul efectuat a fost clinico-analitic şi prospectiv. Subiecţii de studiu au fost selectaţi în mod aleatoriu, recrutarea cărora s-a bazat atât pe criterii de includere, cât şi de excludere. Culegerea datelor pentru cercetarea clinică a fost de tip „caz-martor”.

Noutatea şi originalitatea studiului: au fost obţinute date clinice despre eficacitatea clinică a preparatului Bio-R şi a soluţiei ozonate în tratamentul ulcerelor corneene. A fost stabilit că suplimentarea Bio-R sau a soluţiei ozonate la tratamentul complex al ulcerului cornean determină regresarea mai rapidă a simptomelor clinice de bază ale patologiei, diminuarea valorilor indicilor sistemici ai inflamaţiei, normalizarea indicilor POL-SAO, acestea manifestându-se prin evoluţie clinică mai benignă a perioadei de stare a bolii, cât şi prin reducerea de 2 ori a complicaţiilor în perioada postterapeutică. A fost elaborată pentru prima dată în practica medicală o nouă metodă de aplicare a membranei amniotice în diferite procese inflamatorii ale corneei – acoperirea corneei cu membrană amniotică pliată, care permite întreţinerea unui contact mai îndelungat al corneei afectate cu membrana amniotică şi posedă acţiune traumatică neînsemnată.

Semnificaţia teoretică: Acoperirea cu membrană amniotică pliată (AMAP) poate fi aplicată în calitate de măsură preoperatorie pentru transplantarea corneei în cazul schimbărilor trofice ale segmentului anterior al ochiului deoarece creează condiţii favorabile prin inhibarea neovascularizării corneei şi prin diminuarea procesului inflamator. Sunt elaborate recomandări clinice referitor la aplicabilitatea clinică a AMAP cu utilizarea membranei amniotice rehidratate după procesul de conservare prin liofilizare.

Valoarea aplicativă. Aplicarea în practica medicală a operaţiei de acoperire cu amnion pliat a corneei favorizează reabilitarea mai eficientă şi mai rapidă a bolnavilor cu diverse patologii corneene grave. Utilizarea AMAP determină reducerea semnificativă de spitalizare a pacienţilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului, în particular metoda de apreciere a severităţii procesului inflamator în cheratitele ulceroase cu determinarea concentraţiei interleukinelor proinflamatorii şi ai markerilor inflamaţiei sistemice, au fost implementate în practica medicală de profil oftalmologic la Spitalul Clinic Republican, Spitalul Municipal „Sfânta Treime” şi în procesul de instruire al Univeristăţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la catedra „Oftalmologie”.

Cuprins


1. PROBLEME ACTUALE DE ETIOLOGIE, PATOGENEZĂ ŞI TRATAMENT AL ULCERELOR CORNEENE (revista literaturii)
 • 1.1. Rolul medico-social al ulcerului cornean
 • 1.2. Etiologia şi patogeneza bolilor inflamatorii ale corneei
 • 1.3. Metodele de bază în tratamentul medicamentos al ulcerelor corneene
 • 1.4. Metodele chirurgicale de tratament al proceselor ulceroase ale corneei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Criteriile de includere a bolnavilor în studiu
 • 2.2. Caracteristica bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.3. Metodele clinice
 • 2.4. Metode de laborator
 • 2.5. Metodele de prelucrare statistică
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2.

3. EFICACITATEA DIFERITOR SCHEME DE TRATAMENT CONSERVATIV AL PACIENŢILOR CU ULCER CORNEAN
 • 3.1. Dinamica simptomelor clinice, a procesului inflamator şi a dimensiunilor defectului ulceros sub influenţa tratamentului suplimentat cu soluţie ozonată
 • 3.2. Dinamica simptomelor clinice, a procesului inflamator şi a dimensiunilor defectului ulceros sub influenţa tratamentului suplimentat cu preparatul Bio-R
 • 3.3. Dinamica simptomelor clinice, a procesului inflamator şi a dimensiunilor defectului ulceros sub influenţa tratamentului suplimentat cu soluţie ozonată şi preparatul Bio-R
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. APRECIEREA COMPARATIVĂ A EFICACITĂŢII SOLUŢIEI OZONATE, A PREPARATULUI ADAPTOGEN BIO-R ŞI A ASOCIERII LOR ÎN TRATAMENTUL ULCERULUI CORNEAN
 • 4.1. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute la aplicarea diferitor scheme terapeutice în tratamentul ulcerului cornean.
 • 4.2. Concluzii la capitolul 4

5. EFICIENŢA UTILIZĂRII METODEI CHIRURGICALE DE ACOPERIRE A CORNEEI CU MEMBRANĂ AMNIOTICĂ LIOFILIZATĂ
 • 5.1. Metodologia aplicării membranei amniotice liofilizate în tratamentul microchirurgical al ulcerului cornean şi analiza comparativă a rezultatelor obţinute
 • 5.2. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE