Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reactivitatea de efort a cordului şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală şi efectul de corecţie al remediilor naturale


Autor: Cobeţ Valeriu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2011
Consultant ştiinţific: Mihai Popovici
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cord şi vas izolat, efort prin volum şi rezistenţă, inotropismul miocardului, blocarea receptorilor endotelinei-1 (ET-1), fenomenul coronarian Gregg, fenomenul Bowditch, apoptoză, remedii naturale.

Adnotare

Teza este scrisă în limba română, expusă pe 231 pagini şi constă din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumate în limba română, rusă şi engleză şi bibliografia cu 297 de referinţe. Materialul ilustrativ include 51 de tabele şi 56 de figuri.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 117 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul cercetării: Evaluarea particularităţilor reactivităţii de efort a cordului şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală, precum şi a efectului de corecţie al unor remedii naturale (taurina, vitamina E, magneziul şi extractul de Spirulină).

Obiectivele cercetării: Evaluarea reactivităţii cordului de efort prin volum şi rezistenţă, în cadrul relaţiei frecvenţă-forţă, precum şi a inotropismului miocardului la acţiunea factorilor neuroendocrini. Determinarea incidenţei apoptozei şi a ratei de expresie a colagenului. Determinarea reactivităţii coronariene endoteliu dependente şi endoteliu independente. Estimarea în plan funcțional a efectului remediilor naturale asupra evoluției insuficienței cardiace (IC).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Sunt în premieră consolidate dovezi asupra interacțiunii mecanismelor heterometrice şi homeometrice în adaptarea cordului la diferite probe de efort, precum şi asupra particularităților fenomenului coronarian Gregg în IC.

Semnificaţia teoretică: Este argumentată contribuţia patogenetică a relaxării izovolumetrice şi a sistolei izocore în periclitarea funcţiei de pompă a ventriculului stâng, precum şi rolul compensator al mecanismului hiperpolarizant în controlul tonusului coronarian, potenţat prin expresia „în sus” a receptorilor B1 ai bradichininei. Este demonstrată incidenţa înaltă a apoptozei celulelor cordului în cardiomiopatia doxorubicinică.

Valoarea aplicativă a lucrării: Este evidenţiată valoarea predictivă a velocităţii maxime de contracţie şi relaxare a miocardului în diagnosticul precoce al IC. Sunt individualizate opţiunile de blocare a receptorilor ET-1 în dependenţă de funcţionalitatea endoteliului vascular pentru obţinerea unui efect terapeutic superior în IC.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în clinica Institutului de Cardiologie.

Cuprins


1. REPERE CONCEPTUALE ALE INSUFICIENŢEI CARDIACE
 • 1.1. Insuficienţa cardiacă: predictori, semnificaţii fiziopatologice şi rolul modulatorilor naturali
 • 1.2. Aspecte conceptuale ale reglării perfuziei coronariene
 • 1.3. Reactivitatea coronariană în insuficenţa cardiacă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Suportul conceptual-metodologic al modelelor de insuficiență cardiacă
 • 2.2. Metode de cercetare
  • 2.2.1. Perfuzia cordului izolat
  • 2.2.2. Perfuzia vasului izolat şi estimarea reactivităţii vasculare periferice
 • 2.3. Estimarea apoptozei, a expresiei şi a cantităţii colagenului în miocard
 • 2.4. Procesarea statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA REACTIVITĂŢII CORDULUI LA EFORT ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ
 • 3.1. Reactivitatea cordului la efort prin volum în insuficiența cardiacă
 • 3.2. Reactivitatea cordului la efort prin rezistenţă în insuficiența cardiacă
 • 3.3. Reactivitatea cardiacă la stimulare inotropă şi relaţia frecvenţă-forţă în IC
 • 3.4. Reactivitatea cardiacă în IC în funcţie de modularea activităţii receptorilor endotelinici
 • 3.5. Răspunsul cordului în insuficienţa cardiacă în sindromul ischemie-reperfuzie
 • 3.6. Evidenţe morfologice ale cordului în IC: apoptoza celulară şi expresia colagenului
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA REACTIVITĂŢII SISTEMULUI CORONARIAN ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ
 • 4.1. Reactivitatea coronariană endoteliu dependentă în insuficienţa cardiacă
 • 4.2. Răspunsul coronarian constrictor în insuficiența cardiacă
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. EFECTUL REMEDIILOR NATURALE ASUPRA REACTIVITĂŢII CARDIACE ŞI CORONARIENE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ
 • 5.1. Efectul remediilor naturale asupra reactivității cardului la efort în insuficiența cardiacă
 • 5.2. Efectul remediilor naturale asupra reactivităţii coronariene în insuficienţa cardiacă
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE