Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ceramica contemporană din Republica Moldova


Autor: Lavrente Irina
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural
CSS: D 22-17.00.04-27.03.08
Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artist plastic, ceramică artistică, ceramică contemporană, ceramică tradiţională, ceramist, mijloc plastic, vas decorativ

Adnotare

Teza, cu un volum total de 159 de pagini, include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 265 de titluri, o anexă, 93 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în opt lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 17.00.04 – Arte vizuale. Artă plastică, decorativă, aplicată.

Scopul şi obiective:Scopul lucrării a constat în analiza constituirii şi evoluţiei ceramicii artistice în Republica Moldova, punerea în valoare a celor mai importante opere realizate în ceramica artistică şi introducerea artiştilor plastici ceramişti în mediul ştiinţific.

Pentru realizarea scopului, au fost trasate următoarele obiective:

– catalogarea numelor de artişti plastici şi a celor mai importante creaţii, şcoli, tabere de creaţie şi evenimente culturale ce ţin de ceramica artistică;
– clasificarea şi descrierea lucrărilor din ceramică din patrimoniul cultural al RM;
– studierea şi relevarea mijloacelor plastice folosite la crearea obiectelor din ceramică;
– analiza comparativă a curentelor, stilurilor şi tradiţiilor în ceramica artistică;
– identificarea tangenţelor ceramicii preistorice şi medievale cu ceramica contemporană din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Acest demers ştiinţific este primul studiu aprofundat referitor la constituirea şi dezvoltarea ceramicii ca formă de artă în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Autorul identifică principalele etape ale evoluţiei ceramicii şi efectuеază o analiză a acestora în contextul social şi tehnologic corespunzător. De asemenea, sunt examinate opere ale artiştilor ceramişti care au pus bazele şi, ulterior, au contribuit substanţial la dezvoltarea în Republica Moldova a acestui gen de artă. S-a constatat că o dezvoltare intensă a cunoscut ceramica pentru spaţiile arhitecturale. Prezenta lucrare conţine informaţii inedite şi viziuni noi privind mesajul plastic, formele şi tipurile de ceramică artistică moldovenească.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de specialiştii în domeniu, de cercetătorii în studiul artelor şi de profesori şi studenţi în procesul didactic la facultăţile de arte plastice.

Cuprins


1. ISTORICUL CERAMICII ARTISTICE ÎN SPAŢIUL PRUTO-NISTREAN DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ ÎN SECOLUL XX
 • 1.1. Arta olăritului pe teritoriul Republicii Moldova
 • 1.2. Ceramica artistică din perioada modernă
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CERAMICA ARTISTICĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Apariţia ceramicii artistice ca gen de artă în RSSM (1950-1965)
 • 2.2. Constituirea şi dezvoltarea ceramicii artistice moldoveneşti (1965-1985)
 • 2.3. Ceramica artistică contemporană în Republica Moldova (după 1985)
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIVERSITATEA TIPOLOGICĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE SPECIFICE MIJLOACELOR PLASTICE ÎN CERAMICA ARTISTICĂ MOLDOVENEASCĂ
 • 3.1. Ceramica artistică în ambianţa arhitecturală şi expoziţională
 • 3.2. Materiale folosite în ceramica locală
 • 3.3. Tehnici în ceramica profesionistă din Republica Moldova
 • 3.4. Diversitatea formelor în ceramica profesionistă din Republica Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI