Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Simac Ana, doctor, conferenţiar universitarSimac Ana, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1452
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova 17.00.06 IPC referent
conducător
Stăvilă Tudor
22.12.2014

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea Design Interior (învăţământul preuniversitar) 13.00.02 UPSC consultant
conducător
Patraşcu Dumitru
09.10.2014
D Dezvoltarea sensibilităţii cromatice la elevii claselor primare 13.00.02 UPSC conducător 09.10.2012
D Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic (în cadrul cursului arta textilă) 13.00.02 UPSC conducător 12.05.2011