Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul privind influenţa unor elemente tehnologice asupra producţiei şi calităţii ei la Calendula officinalis L.


Autor: Brânzilă Ion
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.09 - Fitotehnie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Grigore Musteaţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Cuprins


CAPITOLUL I. Sinteză bibliografică
 • 1.1. Istoria, arealul de răspândire şi importanţa speciei Calendula officinalis L
 • 1.2. Compoziţia chimică
 • 1.3. Tehnologia de cultivare

CAPITOLUL II. Obiectele, condiţiile şi metodele efectuării cercetărilor
 • 2.1. Obiectele de cercetare
 • 2.2. Caracteristica condiţiilor pedoclimatice
 • 2.3. Metodele de cercetare

CAPITOLUL III. Rezultatele cercetărilor
 • 3.1. Cercetări biologice
 • 3.1.1. Fazele fenologice şi durata lor
 • 3.1.2. Acumularea şi structura biomasei
 • 3.1.3. Invoaltarea antodiilor
 • 3.2. Modalităţi de înfiinţare a suprafeţelor şi densitatea plantelor
 • 3.2.1. Creşterea şi dezvoltarea plantelor pe suprafeţe semănate direct în cîmp şi sădite cu răsad
 • 3.2.2. Producţia de antodii în funcţie de densitatea plantelor
 • 3.2.3. Producţia de sămînţă în funcţie de densitatea plantelor
 • 3.3. Valoarea productivă a diferitor fracţii de seminţe
 • 3.3.1. Creşterea şi dezvoltarea plantelor semănate cu diferite fracţii de seminţe
 • 3.3.2. Producţia de antodii şi sămînţă
 • 3.4. Epoca de semănat
 • 3.4.1. Creşterea şi dezvoltarea plantelor
 • 3.4.2. Producţia de antodii
 • 3.5. Optimizarea suprafeţei de nutriţie
 • 3.6. Calitatea materiei prime la Calendula officinalis L
 • 3.6.1. Calitatea materiei prime în funcţie de epoca de recoltare
 • 3.6.2. Calitatea materiei prime în funcţie de invoaltarea antodiilor

CAPITOLUL IV. Eficienţa economică la cultivarea gălbenelelor cu suprafaţa de nutriţie optimizată