Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 /

Teze, septembrie 2005

Teze [34]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Artroplastia de şold în fractura deplasată de col femural şi consecinţele ei medicină 22.09.2005
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Verbele tranzitive în limba română filologie 22.09.2005
10.02.01 - Limba română
DH Umanismul în gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea filosofie 22.09.2005
09.00.03 - Istoria filosofiei
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie pedagogie 22.09.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară pedagogie 22.09.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare pentru obţinerea formei sportive pedagogie 22.09.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi materiale pe termen lung economie 22.09.2005
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Planificarea şi căile de sporire a productivităţii muncii în fitotehnie economie 22.09.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea relaţiilor de credit în întreprinderile agricole din Republica Moldova economie 22.09.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea creditării inovaţiilor la nivel transnaţional economie 22.09.2005
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Metodele economice de dirijare a sectorului privat (în baza materialelor Republicii Moldova şi Regatului Iordanian) economie 22.09.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Răspunderea minorilor pentru săvârsirea contravenłiilor administrative drept 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Orînduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei(analiza juridică comparativă) drept 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi folosirii armei de foc de către funcţionarii de poliţie drept 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Probleme teoretice şi practice în edificarea statului de drept drept 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Instituţii şi mecanisme politico-juridice privind garantarea supremaţiei Constituţiei drept 22.09.2005
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţi de realizare a conexiunilor discursive (în baza substitutelor nominale din limba franceză) filologie 22.09.2005
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Contribuţii teoretice şi experimentale privind intensificarea proceselor de zdrobire şi separare a nucilor tehnică 22.09.2005
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Aspecte comparative de vârstă, tehnică şi conduită postoperatorie în miringoplastie (studiu clinico-experimental) medicină 22.09.2005
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX geografie 22.09.2005
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
DH Caracteristici fizico-chimice şi procese în sistemele apă-materii în suspensie-sedimentele nistrului şi prutului chimie 22.09.2005
02.00.04 - Chimie fizică
D Studii privind perfecţionarea procesului de autorizare a medicamentelor farmacie 22.09.2005
15.00.01 - Farmacie
D Emisii bicuantice la interacţiunea mediilor neliniare cu câmpuri electromagnetice fizică-matematică 22.09.2005
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Senzori de CO pe baza peliculelor semiconductoare subţiri din SnO tehnică 22.09.2005
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului secundar medicină 22.09.2005
14.00.27 - Chirurgie
D Aspecte de diagnostic şi tratament al neoplaziei epiteliale a colonului şi rectului medicină 22.09.2005
14.00.27 - Chirurgie
D Diagnosticul şi tratamentul patologiei oculare la copiii cu diabet zaharat medicină 22.09.2005
14.00.08 - Oftalmologie
D Relevanţa indicilor de laborator în estimarea gravităţii sărilor de şoc medicină 22.09.2005
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
D Examinarea clinico-biochimică a gradului de inoxicaţie la bolnavii cu turbeculoză şi bronhopatii nespecifice medicină 22.09.2005
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială şi obezitate şi influenţa β-adrenoblocantului selectiv Nebivolol medicină 22.09.2005
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Aspectele clinico-imunologice ale efectului modulator al chimiopreparatelor asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la bolnavii de tuberculoză pulmonară medicină 22.09.2005
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
D Corelaţiile declinului hormonal şi dereglărilor psihovegetative în menopauză medicină 22.09.2005
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
DH Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri tehnică 22.09.2005
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare ştiinţe politice 22.09.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice