Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.09 – Fitotehnie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Ştiinţe agricole

Formula specialităţii:
Fitotehnia este domeniul ştiinţei agricole care se ocupă de cercetarea plantelor erbacee de cultură mare privind elaborarea de tehnologii moderne ecologic inofensive de cultivare, perfecţionarea elementelor tehnologice în baza realizărilor ştiinţei şi tehnicii în scopul obţinerii unor producţii înalte, de calitate bună şi eficiente economic.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor menţionate în domeniile de cercetări ştiinţifice la specialitatea 06.01.09. necesită utilizarea metodelor specifice unor descipline adiacente: agrotehnică, agrochimie, agropedologie, protecţia plantelor.

Pentru fitotehnie de la disciplinile adiacente enumerate contează nu atît metodele de cercetare şi influenţa asupra factorilor de vegetaţie, cît eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor agronomice asupra producţiei, a parametrilor factorilor studiaţi, necesitatea lor la verificarea indicatorilor procedeelor tehnologice studiate.

Studierea legilor de interacţiune a factorililor de vegetaţie a plantelor, elaborarea metodelor agrotehnice de dirijare şi reglare a lor prin lucrarea solului, combaterea buruienilor, studierea asolamentelor ţin de domeniul specialităţii „Agrotehnica”.

Studierea problemelor privind fertilitatea solului, reproducerea şi modelarea fertilităţii solului, ameliorarea însuşirilor agrobiologice, agrochimice ale solului se referă la specialităţile „Agrochimie” şi „Agropedologie”.

Problemele legate de studierea bolilor, dăunătorilor, buruienilor şi elaborarea metodelor eficiente de combatere a lor în agrofitocenoze se referă la specialitatea „Protecţia plantelor”.

Cercetările privind elaborarea şi implementarea asolamentelor pentru diferite zone pedoclimatice, a agroprocedeelor specifice zonale se referă la specialităţile „Agropedologie”, „Agrotehnică”.

Cercetările privind elaborarea sistemelor de lucrări a solului avantajoase din punct de vedere agronomic şi ecologic ţin de domeniul specialităţilor „Agropedologie” şi „Agrotehnică”

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Fitotehnie” cu specialităţile adiacente enumărate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului specializat a specialiştilor din domeniile de ştiinţe respective.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Starodub Victor, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar;
  2. Musteaţă Grigore, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar.

Recenzenţii:

  1. Gheorghiev Nicolai, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, şef interimar al catedrei Fitotehnie, UASM.