Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Particularităţile de diagnostic, tratament și prognostic ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare


Autor: Chiaburu Simona
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vasile Jovmir
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Nina Bogdanscaia
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
CSS: DH 52-14.00.14-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

carcinom neinvaziv, fibroadenomatoză proliferativă, diagnostic imagistic, diagnostic morfologic, tratament chirurgical, operaţie organomenajantă

Adnotare

Volumul tezei cuprinde introducerea, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este expusă pe 128 de pagini dactilografiate, conţine 29 de tabele, 45 de figuri.

Bibliografia selectivă conţine 188 de surse. Rezultatele obţinute au fost publicate în 24 de lucrări ştiinţifice. Cuvinte–cheie: carcinom neinvaziv, fibroadenomatoză proliferativă, diagnostic imagistic, diagnostic morfologic, tratament chirurgical, operaţie organomenajantă.

Domeniul de studiu: diagnosticul, tratamentul şi prognosticul CISGM.

Scopul tezei: stabilirea paticularităţilor de diagnostic, a tacticii de tratament şi a pronosticului carcinomului neinvaziv al glandei mamare.

Obiectivele tezei: aprecierea particularităţilor clinice, imagistice şi morfologice ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare – analiza în complex a datelor clinice, imagistice şi morfologice şi elaborarea tacticii de tratament în funcţie de gradul de răspândire a procesului.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. În baza datelor obţinute pentru prima dată au fost elaborate algoritmul de diagnostic clinico-imagistic al carcinomului neinvaziv al glandei mamare, algoritmul tacticii de tratament intraoperator al carcinomului neinvaziv mamar, algoritmul tratamentului postoperator al carcinomului neinvaziv al glandei mamare.

Semnificaţia teoretică. Au fost completate cunoştinţele privind determinarea particularităţilor clinice, imagistice şi morfologice ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare, fapt ce conduce la elaborarea unei strategii de tratament (chirurgical, combinat, complex), care va spori semnificativ eficacitătea tratamentului. Aprecierea rolului factorilor de risc în pronosticul carcinomului neinvaziv la pacientele deja tratate poate servi ca punct de reper în profilaxia secundară.

Valoarea practică a lucrării. Au fost stabiliţi factorii favorabili şi cei nefavorabili pentru carcinomul neinvaziv, fapt ce va contribui la îmbunătăţirea pronosticului. Au fost concretizate indicaţiile pentru operaţiile organomenajante în caz de diferite forme şi variante ale unei patologii oncologice atât de contraversate şi imprevizibile, cum este carcinomul mamar neinvaziv. Implementarea algoritmilor de diagnostic şi tratament al carcinomului neinvaziv va ameliora rezultatele diagnosticului şi terapia pacientelor cu carcinom neinvaziv, totodată se va îmbunătăţi şi pronosticul.

Rezultatele lucrării au fost implementate în procesul tratamentului bolnavelor cu CIS în secţiile „Mamologie” ale IMSP IO, au fost elaborate algoritmele de diagnostic şi tratament al CISGM.