Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 /

Teze, mai 2011

Teze [14]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză) pedagogie 12.05.2011
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept drept 12.05.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa economie 12.05.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative economie 12.05.2011
08.00.06 - Marketing; logistică
D Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepţia genului şi problema dialogului. studiul artelor, culturologie 12.05.2011
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Instrumente de suflat în arta interpretativă din Republica Moldova (anii `20-`80 ai secolului al XX-lea) studiul artelor, culturologie 12.05.2011
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul Regulilor de Bună Practică de Farmacie farmacie 12.05.2011
15.00.01 - Farmacie
DH Reactivitatea de efort a cordului şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală şi efectul de corecţie al remediilor naturale medicină 12.05.2011
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic (în cadrul cursului arta textilă) pedagogie 12.05.2011
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Specificul structural-semantic al propoziţiei tautologice în limba franceză filologie 12.05.2011
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Terminologia militara romaneasca (studiu retrospectiv: sec. al xiii-lea – încep. sec. al XIX-LEA) filologie 12.05.2011
10.02.01 - Limba română
D Particularităţile retenţiei – mijloc de asigurare a exеcutării obligaţiilor drept 12.05.2011
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii drept 12.05.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Fundamente teoretico-practice de estimare a potentialului agroclimatic in conditiile schimbarii globale a climei geografie 12.05.2011
11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie