Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prognozarea şi prevenirea recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale


Autor: Eugen Vasile Guţu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2005
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ulcer gastroduodenal, hemoragie, recidivă hemoragică, prognozare, hemostază endoscopică, terapie antisecretorie, tratament chirurgical, complicaţii postoperatorii, letalitate

Adnotare

Scopul lucrării de faţă este ameliorarea rezultatelor tratamentului bolnavilor cu hemoragie ulceroasă gastroduodenală în baza prognozării obiective a riscului recidivei hemoragiei şi utilizării raţionale a măsurilor curative pentru prevenirea acesteia.

Studiul este bazat pe analiza datelor examinării clinice, endoscopice şi de laborator a 1610 bolnavi cu hemoragie din ulcerul cronic gastroduodenal. A fost demonstrat, că particularităţile morfologice ce determină probabilitatea înaltă a hemoragiei recidivante din ulcerul cronic gastric sunt calibrul mare al arterei lezate şi păstrarea fluxului sangvin prin aceasta, predominarea circulaţiei arteriale magistrale cu reducerea marcată a celei colaterale în baza ulcerului, precum şi caracterul instabil şi incomplet al trombogenezei în zona defectului vascular. Sunt descrise metoda termometrică originală de depistare obiectivă a vasului nehemoragic în stigmatele endoscopice ale hemoragiei ulceroase recente şi dispozitivul pentru efectuarea acesteia. Este arătat, că prognozarea recidivei hemoragiei din ulcerul cronic gastroduodenal este posibilă doar în baza evaluării obiective integrale a complexului de semne semnificative clinice, endoscopice şi de laborator (şocul la internare, spitalizarea precoce a pacienţilor, prezenţa sângelui în aspiratul gastric, anemia marcată, vârsta înaintată a bolnavilor, patologia concomitentă severă, prezenţa ulcerului mare şi adânc şi sediul acestuia proximal în corpul gastric sau pe peretele duodenal posterior, hemoragia activă sau stigmatele majore ale hemoragiei recente, precum şi valoarea gradientului termic stigmată-baza ulcerului adiacentă Δ t° ≥ 0,4°C) cu utilizarea programului computerizat original elaborat. În rezultatul studiului prospectiv a fost dovedit, că prognozarea computerizată a recidivei hemoragiei este deosebit de eficientă, iar rezultatele acesteia sunt statistic veridice şi servesc drept criteriu obiectiv al evaluării influenţei şi eficacităţii măsurilor de tratament asupra evoluţiei epizodului hemoragiei ulceroase gastroduodenale. Au fost stabilite valorile riscului rezidual al recidivei hemoragiei pentru fiecare din zilele următoare ale spitalizării în dependenţă de localizarea ulcerului şi activitatea hemoragiei conform datelor endoscopiei primare. Sunt prezentate rezultatele utilizării clinice a metodei principial nouă de hemostază endoscopică prin incorporarea microparticulelor metalice în ţesutul ulcerului cronic gastroduodenal cu hemoragie recentă. Într-o cercetare experimentală a fost studiat efectul hemostatic al metodei, condiţionat de activarea proceselor de coagulare naturală, izolarea sigură a bazei ulcerului de acţiunea factorilor agresivi ai sucului gastric printr-un strat de particule şi reacţia proliferativă accelerată. În baza studiului clinic vast a fost demonstrată argumentarea patogenetică, inofensivitatea şi eficacitatea înaltă a injectării trombinei umane pentru hemostază endoscopică primară şi repetată în hemoragia ulceroasă gastroduodenală. Au fost stabiliţi factorii de risc ai recidivei hemoragiei după hemostaza endoscopică iniţială reuşită: patologia concomitentă, şocul la internare, sediul ulcerului superior în corpul gastric, dimensiunile ulcerului ≥ 1,5 cm şi adâncimea ≥ 0,4 cm, precum şi prognosticul computerizat pozitiv al recidivei hemoragiei. A fost studiată eficacitatea terapiei antisecretorii în condiţiile utilizării de rutină a hemostazei endoscopice şi a fost argumentată schema administrării inhibitorilor secreţiei gastrice în perioada acută a hemoragiei ulceroase. Au fost elaborate criteriile de elecţie a volumului operaţiei de urgenţă în hemoragia ulceroasă gastroduodenală în baza evaluării gradului “riscului operator”, stării hemodinamicii, sediului şi dimensiunilor ulcerului şi considerării factorului recidivei hemoragiei. Este prezentată caracteristica comparativă a procedeelor organomenajante şi rezecţionale în hemoragia ulceroasă. Este descrisă o metodă originală de aplicare a anastomozei gastroduodenale în rezecţia gastrică tip Billroth-I în cazul ulcerelor gigante duodenale “posterioare” penetrante în lipsa peretelui duodenal posterior liber. A fost argumentat algoritmul precizat al măsurilor curativ-diagnostice în hemoragia ulceroasă gastroduodenală, drept particularitate distinctivă a căruia este utilizarea prospectivă a rezultatelor prognozării computerizate a recidivei hemoragiei pentru opţiunea măsurilor curative ulterioare, aplicarea pe larg a metodelor endoscopice de stopare a hemoragiei active şi de prevenire a recidivei acesteia, evaluarea factorilor de risc a recidivei hemoragiei după terapia endoscopică iniţială reuşită, operaţia de urgenţă amânată electivă la pacienţii cu risc major al recidivei hemoragiei, precum şi limitarea semnificativă a indicaţiilor către operaţia programată. A fost demonstrat, că în rezultatul modificării tacticii curative letalitatea la pacienţii lotului de studiu s-a redus de la 6,83% în prima perioada până la 1,42% în perioada a doua, deşi nivelul gravităţii bolnavilor a crescut pe parcursul anilor.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1. Evoluţia atitudinii faţă de prognozarea recidivei hemoragiei
 • 1.1.1. Definirea şi diagnosticul
 • 1.1.2. Factorii de risc clinici, endoscopici şi de laborator
 • 1.1.3. Prognozarea complexă
 • 1.2. Metodele de prevenire şi control al recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale
 • 1.2.1. Terapia medicamentoasă
 • 1.2.2. Hemostaza endoscopică
 • 1.2.3. Tratamentul chirurgical

CAPITOLUL 2. Caracteristica materialului clinic şi metodele de investigare
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metodele de investigare
 • 2.3. Metodele de tratament

CAPITOLUL 3. Particularităţile clinice, endoscopice şi de laborator ale recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale
 • 3.1. Diagnosticul şi semnificaţia clinică a recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale
 • 3.2. Factorii clinici de risc ai recidivei hemoragiei ulceroase
 • 3.3. Factorii de laborator ai riscului recidivei hemoragiei ulceroase
 • 3.4. Factorii endoscopici ai riscului recidivei hemoragiei ulceroase
 • 3.5. Evaluarea obiectivă a vasului vizibil nehemoragic în ulcerul gastroduodenal

CAPITOLUL 4. Prognozarea recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale
 • 4.1. Prognozarea obiectivă a recidivei hemoragiei ulceroase utilizând programul omputerizat
 • 4.2. Rezultatele prognozării prospective a recidivei hemoragiei ulceroase şi evaluarea acestora
 • 4.3. Evaluarea comparativă a veridicităţii prezicerii recidivei hemoragiei ulceroase prin programul computerizat propus şi alte sisteme de prognozare
 • 4.4. Evoluţia riscului recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale

CAPITOLUL 5. Rolul hemostazei endoscopice şi a terapiei antisecretorii în prevenirea recidivei hemoragiei ulceroase
 • 5.1. Indicaţii către hemostaza endoscopică şi influenţa acesteia asupra epizodului hemoragiei lceroase gastroduodenale
 • 5.2. Eficacitatea comparativă a diferitor metode de hemostază endoscopică în hemoragia ulceroasă gastroduodenală
 • 5.2.1. Hemostaza endoscopică prin injectare cu trombină umană
 • 5.2.2. Metodă originală de hemostază endoscopică prin incorporarea microparticulelor metalice în ţesutul ulcerului cronic hemoragic gastroduodenal
 • 5.2.3. Hemostaza endoscopică mecanică prin aplicarea clipsurilor vasculare
 • 5.3. Importanţa clinică şi factorii de risc ai recidivei hemoragiei după hemostaza endoscopică iniţială eficace
 • 5.4. Influenţa preparatelor antisecretorii asupra frecvenţei recidivei hemoragiei ulceroase şi protocolul optim de administrare a acestora

CAPITOLUL 6. Rezultatele aplicării tratamentului chirurgical în prevenirea şi controlul hemoragiei recidivante ulceroase
 • 6.1. Momentul intervenţiei chirurgicale în hemoragia ulceroasă gastroduodenală
 • 6.2. Amploarea operaţiei de urgenţă în hemoragia ulceroasă
 • 6.2.1. Amploarea intervenţiei chirurgicale de urgenţă în hemoragia din ulcerul cronic duodenal
 • 6.2.2. Amploarea intervenţiei chirurgicale de urgenţă în hemoragia din ulcerul gastric

CAPITOLUL 7. Evoluţia tacticii şi rezultatele imediate ale tratamentului hemoragiilor ulceroase gastroduodenale
 • 7.1. Algoritmul diagnostico-curativ al managementului bolnavilor cu risc major al recidivei hemoragiei ulceroase şi rezultatele aplicării acestuia
 • 7.2. Tanatogeneza hemoragiei recidivante ulceroase gastroduodenale