Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Variaţia unor indici ai agroecosistemelor sub influenţa factorilor climatici şi agrofitotehnici


Autor: Gîrla Daniela
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.15 - Agroecologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valentin Ungureanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Cuvinte Cheie

agroecosisteme, asolament, cultura permanentă, lucrarea de bază a solului, metode de control al buruienilor, productivitatea culturilor de câmp, regimul apei în sol, rezervele de substanţă organică şi însuşiri biologice ale solului

Adnotare

Teza de doctor în ştiinţe agricole pe specialitatea 06.01.15 – Agroecologie. Chişinău, 2010, conţine 138 pagini, din care: 53 tabele, figuri 4, foto 12, anexe 6. Bibliografia conţine 232 numiri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: agroecologie.

Scopul şi obiectivele cercetărilor au urmărit evidenţierea factorilor ce limitează productivitatea agroecosistemelor prin studierea: influenţei asolamentului, culturii permanente, metodelor de control a buruienilor, lucrărilor de bază a solului, agrofondurilor de îngrăşăminte, etc. Metodologia cercetării ştiinţifice: itinerare, de laborator, în staţionare de lungă durată.

Noutatea ştiinţifică. Pentru prima dată buruienile segetale sunt concepute şi studiate ca producenţi în agroecosisteme. Prin cercetări complexe în experienţa polifactorială a fost posibilă evidenţierea influenţei asolamentului şi culturii permanente, sistemelor de lucrare, fertilizare şi celor de control a buruienilor în condiţii climaterice diverse în perioada anilor de studii asupra indicilor biologici ai fertilităţii solului şi productivităţii culturilor în asolament.

Semnificaţia teoretică. Biodiversitatea agroecosistemelor în ansamblu cu măsurile agrofitotehnice de dirijare a fertilităţii solului şi productivităţii culturilor servesc ca bază în asigurarea funcţionalităţii solului şi dezvoltării durabile a sectorului agricol din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot fi folosite în procesul de motivare şi implementare în Republica Moldova a diferitor sisteme de agricultură (tradiţională, durabilă, ecologică etc.) şi a diferitor sisteme de lucrare a solului (clasică, superficială, combinată etc.), precum şi în cadrul procesului educaţional ca material didactic şi în activitatea ştiinţifică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt implementate în gospodăria SRL”GAVANOASA-AGRO” din s. Găvănoasa, raionul Cahul pe o suprafaţă de cca. 73,0 ha.

Cuprins


1. INFLUENŢA MĂSURILOR AGROFOTOTEHNICE ŞI CONDIŢIILOR NATURALE ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII CULTURILOR DE CÂMP ŞI FERTILITĂŢII SOLULUI
 • 1.1. Interacţiunea culturi agricole – buruieni în agroecosisteme
 • 1.2. Fertilitatea şi ameliorarea solului prin cultivare
 • 1.3. Factorii de vegetaţie şi evaluarea lor comparativă în dependenţă de resursele naturale
 • 1.4. Importanţa materiei vii în Biosferă. Însuşirile biologice ale solului
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. OBIECTELE ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectele de cercetare
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 3. DIVERSITATEA BIOLOGICĂ ŞI VARIAŢIA REGIMULUI DE APĂ ÎN SOL SUB AGROECOSISTEMELE STUDIATE
 • 3.1. Diversitatea biologică a agroecosistemelor în dependenţă de tehnologiile de cultivare a plantelor de câmp
 • 3.2. Variaţia consumului de apă din sol în diferiţi ani climaterici
 • 3.3. Concluzii la capitolul III.

4. UNII INDICATORI AI FERTILITĂŢII SOLULUI ÎN DEPENDENŢĂ DE TEHNOLOGIA APLICATĂ
 • 4.1. Modificările rezervelor de substanţă organică în cernoziomul carbonatic sub influenţa tehnologiei aplicate în asolament şi cultura permanentă
 • 4.2. Influenţa tehnologiei de cultivare a plantelor de câmp asupra numărului şi masei lumbricidelor
 • 4.3. Influenţa tehnologiei de cultivare a plantelor de câmp asupra respiraţiei solului
 • 4.4. Activitatea celulolitică în sol
 • 4.5. Concluzii la capitolul IV

5. VARIAŢIA PRODUCTIVITĂŢII CULTURILOR DE CÂMP ÎN ASOLAMENT ŞI CULTURA PERMANENTĂ ÎN DEPENDENŢĂ DE FACTOTII CLIMATERICI ŞI TEHNOLOGIA APLICATĂ. EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI ENERGETICĂ A TEHNOLOGIILOR STUDIATE
 • 5.1. Variaţia recoltei agrocenozelor sub influenţa factorilor climatici
 • 5.2. Producţia culturilor de câmp în asolament şi cota culturilor din recolta globală
 • 5.3. Producţia porumbului în cultura permanentă (staţionarul 1) şi pierderile de producţie faţă de asolament pe diferite agrofonduri
 • 5.4. Producţia culturilor de câmp în cultura permanentă şi pierderi de producţie faţă de asolament
 • 5.5. Eficienţa economică a praşilelor manuale şi a erbicidelor în asolament şi cultura permanentă la diferite sisteme de îngrijire a semănăturilor
 • 5.6. Consumul de combustibil şi costul lui la cultura permanentă de porumb
 • 5.7. Rezerva de energie acumulată în substanţa organică la diferite tehnologii aplicate în asolament şi cultura permanentă
 • 5.8. Concluzie la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE