Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Particularităţi de diagnostic şi tratament a coxa valga displazică la copii


Autor: Rusanovschi Grigorii
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Petru Moroz
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.22-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

coxa valga displazică, copii, diagnostic, tratament chirurgical

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, încheiere, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 144 de surse, 13 tabele, 45 de figuri, 1 anexă, 115 pagini de text. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice şi 2 brevete de invenţii.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Studiul s-a realizat pe un lot din 107 copii în vârstă de 3-16 ani cu coxa valga displazică. Obiectivele de cercetare: elaborarea procedeelor clinico-paraclinice de diagnostic şi tratament chirurgical a diformităţii coxa valga displazică la copii şi prevenirea coxartrozei displazice juvenile.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În scopul realizării obiectivelor propuse, copiii cu coxa valga displazică au fost examinaţi complex, cu aprecierea modificărilor clinice, radiologice, biochimice, hormonale, morfologice şi metabolice. S-a demonstrat eficienţa intervenţiei chirurgicale, propuse de profesorul universitar Moroz Petru, obţinându-se rezultate bune la distanţă (de la 2 la 16 ani), inclusiv şi în prevenirea coxartrozei juvenile.

Semnificaţia teoretică a studiului. Evaluarea multiaspectuală a copiilor cu coxa valga displazică şi a rezultatelor tardive de tratament a contribuit la elaborarea criteriilor de apreciere clinică şi radiologică a celor trei etape de evoluţie a coxa valga displazică la copii; implementarea în tratamentul coxa valga displazică a metodei ştiinţific argumentate de corecţie chirurgicală; estimarea şi perfecţionarea măsurilor aplicate în tratamentul postoperatoriu şi de recuperare a copiilor cu coxa valga displazică.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice, elaborate în baza studiului efectuat, se aplică în secţiile de ortopedie şi traumatologie pediatrică a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” şi a Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”. Rezultatele teoretice şi practice sunt folosite în procesul didactic la Catedra traumatologie, ortopedie, chirurgie şi anesteziologie a Facultăţii Perfecţionarea Medicilor şi Catedra chirurgie pediatrică a Facultăţii de Medicină Generală a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. Diagnosticul şi tratamentul coxa valga displazică la copil (revista literaturii)
 • 1.1. Coxa valga displazică – noţiune şi generalităţi
 • 1.2. Particularităţile anatomice ale regiunii proximale femurale
 • 1.3. Tabloul clinic în coxa valga congenitală şi coxometria
 • 1.4. Metode de tratament a patologiei congenitale a şoldului la copii
 • 1.5. Evaluarea rezultatelor tratamentului patologiei congenitale a şoldului la copii
 • Concluzii la capitolul 1

2. Material şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2 Metode de investigaţie
 • 2.3. Metode de evaluare statistică a rezultatelor
 • Concluzii la capitolul 2

3. Particularităţile de diagnostic coxa valga displazică la copii
 • 3.1. Aspectul clinic la copiii cu coxa valga displazică
 • 3.2. Particularităţi radiologice în coxa valga displazică la copii
 • Concluzii la capitolul 3

4. Modificări de homeostază şi biomecanice la copiii cu coxa valga displazică
 • 4.1. Modificări biochimice şi hormonale la copiii cu coxa valga displazică
 • 4.2. Aspecte metabolice ale coxa valga displazică la copil
 • 4.3. Aspecte biomecanice la copiii cu coxa valga displazică
 • Concluzii la capitolul 4

5. Tratamentul copiilor cu coxa valga displazică
 • 5.1. Tratamentul chirurgical de corecţie în coxa valga displazică la copil
 • 5.2. Particularităţi ale tratamentului de recuperare la copii după corecţia chirurgicală în coxa valga displazică
 • Concluzii la capitolul 5