Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iulie /

Particularităţile afectării aparatului locomotor la pacienţii cu diabet zaharat tip 2


Autor: Chişlari Lia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

osteoartropatie diabetică, diabet zaharat tip 2, afectare periarticulară, calitatea vieţii, SF-36, sindromul inflamator articular, proces degenerativ distrofic osteoarticular

Adnotare

Teza a fost elaborată de către Chişlari Lia cu tema „Particularităţile afectării aparatului locomotor la pacienţii cu diabet zaharat tip 2” care o prezintă pentru solicitarea gradului ştiinţific de doctor în medicină; Republica Moldova, or. Chişinău, 2011. Lucrarea a fost expusă pe 156 de pagini text electronic, şi se compartimentează în întroducere, şase capitole, bibliografie (134 de surse), 9 anexe, 17 tabele, 56 figuri. Rezultatele obţinute au fost relatate în 16 lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 13 articole. Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului a constat în cercetarea particularităţilor clinice şi paraclinice ale alterărilor osteoarticulare la pacienţii cu DZ tip 2, care să ateste prezenţa, tipul şi expresia afectării osteoarticulare şi celei periarticulare, urmând evaluarea impactului asupra calităţii vieţii lor. Obiectivele studiului: aprecierea frecvenţei afectărilor articulare la pacienţii cu DZ tip 2; expresia atingerilor periarticulare, cu determinarea particularităţilor clinice; analiza sindromului inflamator articular în funcţie de aparenţele patologice ale datelor de laborator; aprecierea perturbărilor metabolismului ţesutului osos şi ale calităţii vieţii pacienţilor cu DZ tip 2.

Metodologia cercetării ştiinţifice: în cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetarea, examinarea clinică a pacientului, investigaţii paraclinice, cercetări speciale (studierea statutului patogenetic), procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea a constat în evidenţierea particularităţilor clinice ale osteoartropatiei diabetice, care se caracterizează prin debutul timpuriu al afectărilor articulare la pacienţii cu DZ tip 2, cu progresia constant negativă a bolii articulare, diversitatea largă a manifestărilor clinice articulare şi periarticulare cu afectarea aparatului ligamentar şi aponeurotic. Calitatea vieţii apreciată la pacienţii cu osteoartropatie diabetică asociată DZ tip 2 a relevat că conceptele sănătăţii fizice percepute prin chestionarul SF-36 direct sunt modificate de prezenţa osteoartropatiei diabetice, iar cele mintale sunt preponderent influenţate de DZ tip 2.

Semnificaţia teoretică a lucrării a constat în relevarea particularităţilor clinice, paraclinice şi evolutive ale osteoartropatiei diabetice, inclusiv prin prisma analizei impactului asupra calităţii vieţii. Valoarea aplicativă o constituie determinarea particularităţilor clinice şi paraclinice ale osteoartropatiei diabetice care ne ajută la diagnosticarea corectă şi timpurie a bolii, permiţând o abordare terapeutică eficientă şi ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.

Rezultatele studiului au fost implementate în practica clinică curentă la secţia reumatologie a IMSP SCM „Sfânta Treime”, iar ideile şi poziţiile de principiu sunt incluse în cursurile pentru studenţi şi perfecţionarea medicilor la Catedra „Medicină Internă” nr 1 FR şi SC.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN OSTEOARTROPATIA DIABETICĂ
 • 1.1. Etiopatogenia modificărilor osteoarticulare în DZ tip 2
  • 1.1.1. Incidenţa patologiei osteoarticulare în DZ tip 2
  • 1.1.2. Mecanismele patogenetice implicate în destrucţia osteoarticulară diabetică
  • 1.1.3. Influenţa DZ tip 2 asupra matrixului osos
  • 1.1.4. Influenţa DZ tip 2 asupra matrixului cartilajului
  • 1.1.5. DZ tip 2 şi patologiile reumatismale metabolice
  • 1.1.6. Enzimele metabolismului osos pe fundalul DZ tip 2.
 • 1.2. Particularităţile evoluţiei manifestărilor clinice articulare la pacienţii diabetici
  • 1.2.1. Sindromul limitării funcţiei articulare
  • 1.2.1.1. Particularităţile sindromului limitării funcţiei articulare la pacienţii cu DZ tip 2
  • 1.2.1.2. Sindromul de tunel carpal
  • 1.2.1.3. Impactul tenosinovitei şi al modificărilor tegumentare asupra mobilităţii articulare la pacienţii cu DZ tip 2
  • 1.2.2. Sindromul afectării articulare la pacienţii cu DZ tip 2
  • 1.2.2.1. Sindromul algic articular
  • 1.2.2.2. Sindroamele de artrită şi artroză la pacienţii diabetici
  • 1.2.2.3. Afectarea coloanei vertebrale la pacienţii cu DZ tip 2
  • 1.2.3. Osteoporoza pacienţilor diabetici
 • 1.3. Principalele elemente ale diagnosticului de afectare osteoarticulară la pacienţii diabetici
  • 1.3.1. Markerii biochimici ai metabolismului osos
  • 1.3.2. Metodele complementare de diagnostic al afectărilor osteoarticulare la pacienţii cu DZ tip 2
  • 1.3.2.1. Posibilităţile examenului radiologic în depistarea patologiei osteoarticulare diabetice
  • 1.3.2.2. Examenul scintigrafic al scheletului
  • 1.3.2.3. Determinarea deficitului mineral osos la pacienţii cu DZ tip 2
  • 1.3.2.4. Aplicaţiile examenului ultrasonografic în evaluarea osteoartropatiei diabetice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Criteriile de includere în studiu.
 • 2.3. Criteriile de excludere din studiu
 • 2.4. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.5. Diagnosticul de diabet zaharat tip 2
 • 2.6. Stabilirea diagnosticului de osteoartroză
  • 2.6.1. Artroza pumnilor
  • 2.6.2. Coxartroza (artroza şoldului)
  • 2 6.3. Gonartroza (artroza genunchiului)
 • 2.7. Stabilirea diagnosticului de osteoporoză
 • 2.8. Evaluarea sindromului algic
 • 2.9. Aprecierea impactului asupra calităţii vieţii
 • 2.10. Programe şi metode de examinare
 • 2.11. Metodele de investigare
  • 2.11.1. Metodele de investigare generală
  • 2.11.2. Markerii formării şi resorbţiei osoase
  • 2.11.3. Indicii metabolismului fosfocalcic
  • 2.11.4. Investigaţii instrumentale
  • 2.11.4.1. Examinarea radiologică articulară
  • 2.11.4.2. Densitometria osoasă
 • 2.12. Metode de procesare statistică a rezultatelor obţinute

3. EXPRESIA MANIFESTĂRILOR CLINICE ALE AFECTĂRII OSTEOARTICULARE LA PACIENŢII CU DZ TIP 2
 • 3.1. Analiza generală a tabloului clinic
 • 3.2. Afectarea aparatului periarticular
 • 3.3. Expresia afectării articulare
 • 3.4. Interdependenţa corelativă a manifestărilor clinice osteoarticulare şi a evoluţiei DZ tip 2
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICĂRILE DE LABORATOR SUGESTIVE AFECTĂRILOR OSTEOARTICULARE LA PACIENŢII CU DZ TIP 2
 • 4.1. Expresia manifestărilor sindromului inflamator
 • 4.2. Metabolismul calciului seric
 • 4.3. Aprecierea dereglărilor metabolismului glucidic
 • 4.4. Analiza manifestărilor dismetabolice
 • 4.5. Expresia indicilor de resorbţie a ţesutului osos
 • 4.6. Analiza indicelui masei corporale (IMC)
 • 4.7. Modificările determinate prin osteodensitometrie la pacienţii cu osteoartropatie diabetică
 • 4.8. Manifestările radiologice şi ultrasonografice la pacienţii cu osteoartropatie diabetică
 • 4.9. Caz clinic
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

5. SPECIFICĂRILE IMPACTULUI AFECTĂRILOR OSTEOARTICULARE LA PACIENȚII CU ȘI FĂRĂ DIABET ZAHARAT TIP 2 ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII, APRECIATE PRIN CHESTIONARUL SF-36
 • 5.1. Impactul osteoartropatiei diabetice şi a DZ tip 2 asupra funcţiei fizice (PF)
 • 5.2. Reducerea capacităţii de muncă a pacienţilor cu osteoartropatie diabetică şi DZ tip 2
 • 5.3. Expresia durerii somatice la pacienţii incluşi în studiu
 • 5.4. Expresia înrăutăţirii sănătăţii generale şi a oboselii în cadrul osteoartropatiei diabetice şi DZ tip 2
 • 5.5. Impactul asupra activităţii sociale.
 • 5.6. Expresia reducerii activităţii şi a neatenţiei la pacienţii cu osteoartropatie diabetică şi DZ tip 2
 • 5.7. Aprecierea gradului de nervozitate şi de depresie la pacienţii incluşi în studiu
 • 5.8. Concluzii la capitolul 5
6. EXPRESIA ANALITICĂ A PARTICULARITĂŢILOR DE AFECTARE A APARATULUI LOCOMOTOR LA PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT TIP 2
 • 6.1. Unele particularităţi de evoluţie clinică a osteoartropatiei diabetice
 • 6.2. Particularităţile manifestărilor de laborator ale afectării osteoarticulare la pacienţii cu DZ tip 2
 • 6.3. Expresia declinului indicelui de calitate a vieţii la pacienţii cu osteoartropatie diabetică
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6
CONCLUZII