Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iulie /

Activitatea antimicrobiană si antioxidantă a preparatului autohton Enoxil


Autor: Lupascu Lucian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Cuvinte Cheie

preparat Enoxil, activităţi antibacteriene, antifungice, antioxidante, rezistenţă antimicrobiană, plagă, regenerare

Adnotare

Lupascu Lucian „Activitatea antimicrobiană si antioxidantă a preparatului autohton Enoxil”. Teză de doctor în medicină, Chisinău, 2011. Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 238 titluri, 102 pagini conţinut de bază, 19 tabele, 28 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări stiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.07 – Microbiologie.

Scopul lucrării: elucidarea activităţii antimicrobiene si antioxidante a preparatului autohton Enoxil si utilizarea acestuia în tratamentul local al ulcerelor trofice de gambă, plăgilor combustionale, mecanice si postoperatorii.

Obiectivele lucrării: elaborarea procedeului de obţinere a unui nou compus polifuncţional din enotaninuri, cu solubilitate înaltă în apă si alcool; stabilirea activităţii antimicrobiene si antioxidante a compusului elaborat – Enoxilului; elucidarea particularităţilor activităţii enzimatice si modificărilor morfo-structurale ale celulelor bacteriene sub acţiunea Enoxilului; elucidarea capacităţii regenerative a Enoxilului în tratamentul local al ulcerelor trofice de gambă, plăgilor combustionale, mecanice si postoperatorii.

Noutatea si originalitatea stiinţifică. Elaborarea unui preparat taninic complex, polifuncţional (Enoxil), cu înalte capacităţi antimicrobiene (mărirea permeabilităţii peretelui celular, inhibiţia activităţii enzimatice si a multiplicării), antioxidante (captarea radicalilor liberi) si regenerative. Problema stiinţifică soluţionată. Stabilirea activităţilor antimicrobiene, antioxidante si regenerative ale unui nou compus autohton de origine taninică – Enoxil.

Semnificaţia teoretică. Elucidarea activităţii antimicrobiene si antioxidante a unui nou compus de origine taninică– Enoxil.

Valoarea aplicativă a lucrării: Elaborarea unui preparat autohton Enoxil eficient în tratarea plăgilor de diversă etiologie, rentabil din punct de vedere economic.

Implementarea rezultatelor stiinţifice. În baza Enoxilului au fost implementate tehnologiile de obţinere a loţiunilor si unguentelor la Î.M. "FARMACO" S.A. Preparatul Enoxil a fost supus testărilor clinice la Dispanserul Dermatovenerologic Republican, Secţia Mamologie a Institutului Oncologic, Secţia Combustiologie a Spitalului Clinic Traumatologic Republican, Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Em.Coţaga”.

Cuprins


1. CERCETĂRI CONTEMPORANE CU PRIVIRE LA INFECŢIILE DE PLAGĂ SI TRATAMENTUL ACESTORA CU PREPARATE DE ORIGINE NATURALĂ
 • 1.1. Aspecte istorice, medico-ecologice si economice ale unor infecţii nozocomiale, oportuniste si de plagă
 • 1.2. Particularităţile infecţiilor de plagă. Fenomenul de rezistenţă antimicrobiană
 • 1.3. Particularităţile biologice si patogenice ale unor bacterii (P.aeruginosa,
 • E.coli, S.aureus) implicate în diverse infecţii de plagă
 • 1.4. Particularităţile unor micoze oportuniste – hialohifomicoze
 • 1.5. Aspecte de management al rezistenţei patogenilor umani la antibiotice
 • 1.6.Particularităţi de structură, activitate si utilizare ale taninurilor
  • 1.6.1. Proprietăţi fizico-chimice ale taninurilor
  • 1.6.2. Aplicarea extraselor fenolice din plante la tratarea infecţiilor si plăgilor
  • 1.6.3. Fenomenul stresului oxidant. Taninuri din seminţe de struguri, activitate biologică si aplicaţii
  • 1.6.4. Mecanisme de acţiune antimicrobiană a taninurilor
  • 1.6.5. Mecanisme ale activităţii antioxidante si regenerative ale taninurilor
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA COMPUSULUI ENOXIL CU PROPRIETĂŢI POLIFUNCŢIONALE – ANTIMICROBIENE SI ANTIOXIDANTE
 • 2.1. Procedeu de obţinere a compusului Enoxi
 • 2.2.Proprietăţile antioxidante ale Enoxilului
 • 2.3. Studii comparative ale activităţii antimicrobiene a Enoxilului si enotaninurilor asupra unor agenţi oportunisti – agenţi cauzali ai hialohifomicozelor
  • 2.3.1. Aspecte metodice de testare a acţiunii fungitoxice a Enoxilului si prelucrare statistică a datelor
  • 2.3.2. Acţiunea Enoxilului si enotaninurilor asupra fungilor Fusarium oxysporum si F.solani in vitro
  • 2.3.3. Analiza corelaţională si regresională a stabilităţii fungitoxice a compusului Enoxil
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A PREPARATULUI ENOXIL PENTRU UNII AGENŢI INFECŢIOSI AI DIFERITELOR TIPURI DE PLĂGI
 • 3.1. Materiale si locul efectuării cercetărilor.
 • 3.2. Pregătirea inoculului bacterian si fungic
 • 3.3. Titrarea preparatului prin metoda diluţiilor duble în serie
 • 3.4. Analiza de microscopie electronică a bacteriilor E.coli si S.aureus
 • 3.5. Testarea acţiunii preparatului Enoxil asupra bacteriei P.aeruginosa la nivel biochimic
 • 3.6. Determinarea concentraţiilor minime inhibitorii si bactericide/fungicide ale Enoxilului
 • 3.7. Determinarea timpului eficient de acţiune a Enoxilului, în concentraţie bactericidă
 • 3.8. Microscopia electronică a celulelor bacteriene de E.coli si S.aureus, tratate cu Enoxil
 • 3.9. Acţiunea preparatului Enoxil asupra unor indici biochimici si funcţionali ai tulpinilor de bacterii P.aeruginosa
 • 3.10. Influenţa concentraţiei statice de Enoxil asupra rezistenţei P.aeruginosa la antibiotice
 • 3.11. Concluzii la capitolul 3

4. STUDII CLINICE ALE PREPARATULUI ENOXIL
 • 4.1. Testarea clinică a preparatului Enoxil în tratamentul local al ulcerelor trofice de gambă
 • 4.2. Testarea clinică a preparatului Enoxil în tratamentul plăgilor postoperatorii si leziunilor postradiante la bolnavele oncologice
 • 4.3. Aplicarea preparatului Enoxil în tratamentul leziunilor termice
 • 4.4. Testarea eficienţei preparatului Enoxil în clinica de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4