Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iulie /

Ortopterele (Insecta, Orthoptera) din Republica Moldova: fauna, ecologia şi importanţa lor


Autor: Stahi Nadejda
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valeriu Derjanschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Orthoptera, Tettigoniidae, Gryllidae, Tetrigidae, Catantopidae, Acrididae, biodiversitate, ecologie, zoogeografie, dăunători

Adnotare

Teză de doctor în biologie constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 192 titluri, 3anexe, 127 pagini de text de bază, 22 tabele, 39 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: evidenţierea stării actuale şi rolului insectelor din ordinul Orthoptera în ecosistemele naturale şi agrocenoze din Republica Moldova.

Obiectivele: identificarea speciilor de ortoptere din Republica Moldova şi stabilirea elementelor zoogeografice, spectrului trofic şi habitatelor speciilor de ortoptere pe teritoriul Republicii Moldova; analiza faunei de ortoptere din diferite rezervaţii ştiinţifice şi peisagistice din Republica Moldova; estimarea importanţei ortopterelor ca componentă a biodiversităţii regionale şi evaluarea rolului lor în biocenoză; elaborarea recomandărilor pentru monitorizarea, evaluarea şi diminuarea efectivului speciilor de ortoptere dăunătoare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a efectuat o revizuire amplă a faunei ortopterelor din Republica Moldova care enumeră 113 specii, dintre care o subfamilie (Gryllomorphinae), 10 genuri şi 35 specii sunt noi pentru fauna Republicii Moldova. De asemenea, sunt analizate distribuţia geografică, repartizarea pe tipuri de habitat, forma vitală şi spectrul trofic. Au fost evidenţiate 3 specii de ortoptere rare şi ameninţate cu dispariţia în Republica Moldova şi în alte ţări din Europa. Aceste specii (Saga pedo, Onconotus servillei şi Gampsocleis glabra) se propune de a fi incluse în ediţia a III-a a Cărţii Roşie a Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetării au o contribuţie semnificativă la studiul insectelor ordinului Orthoptera din Republica Moldova. Datele obţinute despre locul şi rolul în biocenoze al fiecărei specii prezintă baza Cadastrului regnului animal din Republica Moldova şi contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de monitoringul ecologic integral.

Valoarea aplicativă. Rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temei de cercetare ştiinţifico-fundamentală şi aplicativă a Institutului de Zoologie al A.Ş.M. Rezultatele cercetărilor vor contribui la sporirea patrimoniului teoretic şi empiric, privind diversitatea faunistică, dinamica sezonieră, spectrul trofic, structura spaţială ale populaţiilor de ortoptere din zona de interferenţă biogeografică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute sunt utilizate la întocmirea Cadastrului regnului animal din Republica Moldova şi la ediţia a III-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova. Date despre speciile dăunătoare şi invazive sunt utilizate în cursuri speciale ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova la specialitatea „Protecţia plantelor” şi la elaborarea măsurilor de combatere în pepenierile silvice şi sere.