Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


IZInstitutul de Zoologie al AŞM (IZ)


Adresa:str.Academiei, 1, Chişinău, MD 2028
Tel:(+373) 022-73-98-09,73-12-55
Fax:(+373) 022-73-98-09
Web:www.zoology.asm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.AC-07/1-1, din 25.11.2010
  Certificat de acreditare: seria I nr.022
  [+] Profiluri acreditate [1]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 19 conducători de doctorat, inclusiv 13 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [19]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 14 teze, inclusiv 7 de doctor habilitat.
  Arhiva tezelor: