Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


IZInstitutul de Zoologie al AŞM (IZ)


Adresa:str.Academiei, 1, Chişinău, MD 2028
Tel:(+373 22) 73-98-09,73 75 11
Fax:(+373 22) 73-12-55
Web:www.zoology.asm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


    Acreditare

    Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
    Hotărârea nr.8/AC, din 19.01.2006
    Certificat de acreditare: seria I nr.003
    [+] Profiluri acreditate [1]

     Conducători de Doctorat

    În instituţia dată sînt 17 conducători de doctorat, inclusiv 12 doctori habilitaţi.
    conducători de doctorat [] [17]

    Teze Teze

    Au fost elaborate 8 teze, inclusiv 4 de doctor habilitat.
    Arhiva tezelor: