Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectul nefroprotector al medicaţiei cu ARAII versus IECAII şi impactul asupra elasticităţii arteriale în hipertensiunea arterială esenţială


Autor: Aliona Durnea
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexandru Carauş
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document7.80 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hipertensiune arterială, microalbuminurie, elasticitate arterială, inhibitor al enzimei de conversie de angiotensină II, antagonist al receptorilor de angiotensină II

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 104 pagini tehnoredactate, fiind alcătuită din întroducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, 203 surse bibliografice.

Scopul cercetării: Estimarea efectelor antihipertensiv, nefroprotector şi evoluţia indicilor elasticităţii arteriale la medicaţia de durată – inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei II Ramipril versus antagonist al receptorilor de angiotensină II Eprosartan în hipertensiunea arterială esenţială cu microalbuminurie.

Obiectivele cercetării: Studiul profilului diurn al tensiunii arteriale la pacienţii cu hipertensiune arterială esenţială şi microalbuminurie. Estimarea impactului medicaţiei antihipertensive de durată (Ramipril versus Eprosartan) asupra valorilor tensionale. Evaluarea acţiunii medicaţiei antihipertensive de durată (Ramipril versus Eprosartan) asupra funcţiei renale şi microalbuminuriei. Aprecierea influenţei medicaţiei antihipertensive de durată (Ramipril versus Eprosartan) asupra indicilor elasticităţii arteriale şi metabolismului lipidic. Determinarea corelaţiei dintre indicii variabilităţii tensiunii arteriale, afectarea rinichilor şi parametrii elasticităţii arteriale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost estimat impactul medicaţiei cu un ARA II nou Eprosartan asupra: variabilelor tensiunii arteriale (documentate prin utilizarea celei mai moderne tehnici precum este MAATA), elasticităţii arteiale şi funcţiei renale.

Semnificaţia teoretică: Dovezile obţinute au reliefat importanţa rigidităţii arteriale sistemice (artere de calibru mare şi cele rezistive) şi a microalbuminuriei în patogenia HTA şi în pronosticul evolutiv al pacientului hipertensiv supus medicaţiei de durată cu IECAII sau ARA II.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului vor putea fi preluate pentru perfectarea tacticii de tratament a hipertensiunii arteriale care asociază un important factor de risc de mortalitate cardiovasculară - microalbuminuria, concomitent utilizând probele acumulate vizavi de efectul vasoprotector al remediilor studiate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în Institutul de Cardiologie.

Cuprins


1.HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ CA PROBLEMĂ MEDICALĂ, ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ MAJORĂ (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Semnificaţia monitorizării ambulatorii automate a tensiunii arteriale
 • 1.3. Afectarea renală în hipertensiunea arterială
 • 1.4. Impactul proteinuriei – un marker al disfuncţiei endoteliale – asupra bolii renale cronice de geneză hipertensivă.
 • 1.5. De la disfuncţie endotelială la rigiditate arterială şi hipertensiune arterială.
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1.

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica loturilor de studiu
 • 2.2. Metode de investigare
  • 2.2.1. Anchetarea
  • 2.2.1. Examenul clinic
  • 2.2.3. Metode instrumentale
  • 2.2.4. Investigaţii de laborator
 • 2.3. Metodele de prelucrare statistică

3. ANALIZA EFECTELOR ANTIHIPERTENSIV, NEFROPROTECTOR ŞI EVOLUŢIA INDICILOR ELASTICITĂŢII ARTERIALE AL EPROSARTANULUI VERSUS RAMIPRIL
 • 3.1. Particularităţile clinico-hemodinamice a pacienţilor investigaţi la etapa iniţială
 • 3.2. Evaluarea indicilor clinico-hemodinamici sub influenţa tratamentului medicamentos
  • 3.2.1. Evoluţia parametrilor monitorizării ambulatorii automate a tensiunii arteriale în funcţie de medicaţie
  • 3.2.2 Evoluţia funcţiei renale în funcţie de tratament
  • 3.2.3. Evoluţia indicilor elasticităţii arteriale în funcţie de medicaţie
  • 3.2.4 Dinamica profilului lipidic pe fondalul tratamentului de durată
  • 3.2.5 Analiza corelativă între variabilele tensiunii arteriale, afectarea rinichilor şi indicii elasticităţii arteriale.
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3